Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650636   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca - Urząd Miasta Łomża. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola sprawdzająca - Urząd Miata Łomża
Autorzy: Krzysztof Neczyperowicz,

Białystok, 2006 — 01 — 09

Sprawozdanie

z kontroli sprawdzającej w Urzędzie Miasta Łomża

Podstawa kontroli : Upoważnienie nr 143/05 z dnia 27.12.2005 r. wystawione przez zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewę Stachowicz.

Kontrolę przeprowadził: inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego — Krzysztof Neczyperowicz , w dniu 29.12.2005r.

Dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży pod numerem 19/05.

Cel kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 12.06.2002 — 14.06.2002r i 19.06.2002 — 20.06.2002r.

Zalecenia zawarto w piśmie Nr RR.VIII.0932-1/2/02 z dnia 02.08.2002r. , skierowanym do Prezydenta Miasta Łomży.

W/w zalecenia z zakresu organizacji ruchu na ulicach na obszarze administracyjnym miasta Łomża dotyczyły :

błędów w dokumentacji technicznej stałej i czasowej organizacji ruchu;

niekompletne oznakowanie ulic ;

Na podstawie analizy dokumentacji i złożonych w czasie kontroli wyjaśnień ustalono:

1. Poprawiono tryb i sposób rozpatrywania dokumentacji technicznej, tj. projektów organizacji ruchu. W sprawdzonych w trakcie kontroli dokumentach nie stwierdzono błędów.

2. Poprawiono i uzupełniono brakujące oznakowanie ulic , zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi .

Mając na uwadze powyższe , stwierdza się , że zalecenia pokontrolne wyszczególnione w piśmie Nr RR.VIII.0932-1/2/02 zostały zrealizowane.

Wyniki kontroli zostały omówione z :

Panem Andrzejem Karwowskim — Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa ,

Panem Wiesławem Adamczykiem — inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na tym ustalenia zakończono.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Prezydent Miasta Łomża a drugi dyrektor Wydział Rozwoju Regionalnego PUW w Białymstoku.

09.01.2006r.

Krzysztof Neczyperowicz

Inspektor

/-/

oddział ds dróg i komunikacji PUW

(data i odpis)


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  03.03.2006 12:33:16
Data publikacji:  06.03.2006 12:43:18
Data modyfikacji:  06.03.2006 12:43:18 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl