Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351805   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie.. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE

z  kontroli  sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy  w  Zambrowie   nr  REGON - 450709477 zwanym w dalszej treści "Urzędem",  podległym  Staroście Powiatu  Zambrowskiego.
Dyrektorem  Urzędu  od  dnia  01.01.2001r.  jest  Pan  Dariusz Olszewski.

 

Kontrolę przeprowadzili w dniu 09.03.2006 r.  pracownicy Oddziału  Służb  Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Pani  Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału

Pani  Małgorzata  Czerniawska  - inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 35  z dnia  02.03.2006 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana  Andrzeja  Kozłowskiego  Dyrektora   Wydziału Polityki Społecznej.              

 

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli  pod  poz. 2 /2006.

 

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli  udzielała : Pani  Bogusława Sztaba - doradca zawodowy.

 

Celem  kontroli  było  sprawdzenie rzetelności odpowiedzi na  wystąpienie  pokontrolne z  dnia  27 maja  2005r.,  będące  wynikiem  kontroli  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Zambrowie  w  dniach 19 - 29.04.2005r.  w  zakresie:

 

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.) .

Kontrolujące  ustosunkowały  się  do  udzielonej  przez  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Zambrowie  Pana Dariusza Olszewskiego  odpowiedzi  na  zalecenia  pokontrolne  w  piśmie  z  dnia  23.06.2005r.

 

Ustalenia  z  kontroli.

 

Realizację  zaleceń  pokontrolnych :

- zintensyfikowanie usług udzielania informacji zawodowej grupowej oraz uczestnictwa w zajęciach klubu pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy sprawdzono  w  oparciu o  informacje  uzyskane  od  doradcy  zawodowego - Pani  Bogusławy Sztaba oraz  analizę  dokumentów  z  zakresu  poradnictwa i  informacji zawodowej za  okres   2005r.

            Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w prowadzonym Rejestrze informacja zawodowa (rejestr i karty informacji grupowej) 2005, znak SPZ-9040 wpisano spotkania dla 76 grup. Przedstawiony rejestr zawiera  następujące  wpisy:  Lp, data  udzielonej informacji, temat spotkania, liczba uczestników, lista obecności, karta grupowego spotkania informacyjnego. Głównym tematem organizowanych przez doradcę zawodowego spotkań była Informacja o lokalnym rynku pracy. W zajęciach informacyjnych w 2005r. wzięło udział 1049 osób.

            W  zakresie zajęć klubu pracy prowadzono teczkę SPZ - 9021 Klub Pracy 2005 - 2006.  Na  podstawie  analizy  przedstawionych  dokumentów wynik, iż w 2005r. przeprowadzono 3 spotkania w klubie pracy dla 31 uczestników. W teczce znajduje się konspekt prowadzonych zajęć. Do każdego spotkania dołączony jest harmonogram z imiennym podpisem uczestników przy każdej sesji, wypełniony kwestionariusz preferencji zawodowych, deklaracja uczestnictwa w zajęciach klubu pracy, imienna lista obecności, karta postępów w klubie pracy.

Kontrolujące  stwierdziły,  że  zalecenia  pokontrolne  w   zostały  wykonane. 

    Przeprowadzający  kontrolę:
  /-/ Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału
  /-/ Małgorzata  Czerniawska  -   inspektor wojewódzki

 

Powyższe  ustalenia  przedstawiono  Panu Dariuszowi Olszewskiemu Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  pracy  w  Zambrowie w dniu przeprowadzenia kontroli.

Białystok,  dn. 20 marca  2006r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-03-20 15:29:19
Data publikacji:  2006-03-20 15:29:19
Data modyfikacji:  2006-03-20 15:30:22 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl