Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082004   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WODGiK UMW PODLASKIEGO. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, 22.03.2006 roku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

-13-

RR.I. 0932-2/06

Pan

Janusz Kazimierz Krzyżewski

Marszałek Województwa Podlaskiego

W dniach 15 i 23 lutego 2006 roku, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

I. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

II. dysponowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

III. wykonywanie przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Kontrolą objęto okres działalności jednostki od 1 stycznia 2004 roku do dnia kontroli.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. W zakresie organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż w pracach komisji odbioru prac geodezyjnych uczestniczył Pan Andrzej Gierasimowicz, jednakże czynności takie nie wynikały z jego zakresu obowiązków.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

Ø przestrzegać zasady, by czynności podejmowane przez poszczególnych pracowników zatrudnionych w Departamencie Rolnictwa Mienia i Geodezji, wynikały z ich zakresu obowiązków.

II. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przypadku zamówień oznaczonych nr WOD.7440-52/2004, WOD.7440-89/2004, WOD.7440-100/2004 nie odnotowano daty wpływu zamówienia do WODGiK.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

Ø każdorazowo na zamówieniach, zgłoszeniach prac geodezyjnych – wpływających do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odnotowywać datę ich wpływu do urzędu.

III. W zakresie dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych:

W wyniku sprawdzenia zakresu rzeczowego wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stwierdzono, że nie zgodnie z przepisami art. 41, ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ze środków tegoż funduszu sfinansowano n/w zadania:

· w 2004 roku wydatkowano kwotę 24000,00 zł na opracowanie dokumentacji do uporządkowania ewidencji gruntów obszaru zbiornika Siemianówka,

· w 2005 roku wydatkowano kwotę 9821,00 zł na opracowanie projektu podziału działek obręb Czerwony Bór.

W celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości zalecam:

Ø zwrócić na konto Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę w wysokości 33 821,00 zł, w ramach, której sfinansowano opracowanie dokumentacji do uporządkowania ewidencji gruntów obszaru zbiornika Siemianówka oraz projektu podziału działek – obręb Czerwony Bór.

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż pisma.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

/-/

Marian Brożyna


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-03-29 08:35:36
Data publikacji:  2006-03-29 08:35:36
Data modyfikacji:  2006-03-29 08:37:41 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl