Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148399   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach, ul. Gen. Pułaskiego 66 - przeprowadzonej w dniach 2, 6, 7 marca 2006 roku.

Dom Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach prowadzony jest przez miasto Suwałki. Adres Domu: 16-400 Suwałki, ul. Klasztorna 1. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Krystyna Jaśkiewicz

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - kierownik zespołu - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Joanna Hołubowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 33 z dnia 01 marca br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

2) ocena warunków życia mieszkańców,

3) ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców,

4) ocena poziomu, struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników,

5) ocena przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach,

6) ocena stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców

w okresie od 01.01.2005 r. do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

W celu osiągnięcia przez Dom Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach wymaganego standardu świadczonych usług, zaplanowano w Programie naprawczym przeprowadzenie robót budowlano - modernizacyjnych. Szczegółowy plan działań budowlano-remontowych zawarty został w Harmonogramie modernizacji DPS "KALINA" w Suwałkach stanowiącego załącznik nr 1 do Programu naprawczego. Polegał on na 2 etapach:

I etap - budowa pawilonu mieszkalno-terapeutycznego,

II etap - modernizacja części mieszkalnego budynku głównego.

Ponadto, w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia zaplanowano do końca 2006 r. zatrudnienie pracowników realizujących usługi opiekuńcze i wspomagające -łącznie 59 etatów.

W trakcie kontroli ustalono, że zrealizowany został program naprawczy w zakresie robót budowlano-modernizacyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami głównego specjalisty, budowa pawilonu mieszkalno-terapeutycznego zakończona została w maju 2003 roku, natomiast modernizację budynku głównego zakończono w marcu 2004 roku. Po zrealizowaniu w/w prac Dom osiągnął standardy w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających (załącznik nr 1).

Dom nie posiada wymaganego wskaźnika zatrudnienia. Na dzień kontroli w Domu zatrudnione były 103 osoby, w tym w przeliczeniu na pełne etaty 102,5. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno-rehabilitacyjnym zatrudnione były 73 osoby (2 kierowników działów, starszy technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, 5 starszych pielęgniarek, 8 pielęgniarek, 2 starsze pokojowe, 22 pokojowe, starszy pracownik socjalny, 3 pracowników socjalnych, 3 instruktorów terapii zajęciowej, 2 psychologów w tym jeden na ¼ etatu, 5 starszych opiekunów, 18 opiekunów w tym jeden na ¼ etatu), w przeliczeniu na pełne etaty 72,5.

Ponadto w Domu na rzecz mieszkańców usługi świadczy 4 wolontariuszy (na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz 34 praktykantów Medycznego Studium Zawodowego z kierunków fizjoterapii i terapii zajęciowej zgodnie z umową o praktyczną naukę zawodu zawartą w dniu 30 sierpnia 2005 roku zawartą między Medycznym Studium Zawodowym a Domem Pomocy Społecznej. Według obowiązujących przepisów przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia, uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 73 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym i medyczno-rehabilitacyjnym, 30% stanowią 22 osoby. W przeliczeniu na 195 mieszkańców wskaźnik zatrudnienia w Domu wynosi 0,48.

W kontrolowanym okresie w w/w działach zatrudniono 6 osób tj. pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, 3 opiekunów (w tym jeden na ¼ etatu), psychologa na ¼ etatu.

II i III. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i  alarmowo-przeciwpożarowym. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku budynku zamontowane są 2 windy osobowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

            Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia:

1) prasowalnia, magiel,

2) stołówka,

3) 5 pomieszczeń do rehabilitacji (4 gabinety zabiegowe oraz sala gimnastyczna),

4) kaplica,

5) pomieszczenie pro morte,

6) pokój dziennego pobytu,

7) pokoje mieszkalne:

            - 3 pokoje jednoosobowe o łącznej powierzchni 30,3 m2 (po 10,1 m2),

            - 14 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 186,3 m2 (po 13,3 m2),

            - 8 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 130,4 m2 (po 16,3 m2),

            - 5 pokoi trzyosobowych o łącznej powierzchni 99,2 m2 (po 19,84 m2),

            - 2 pokoi czteroosobowych o łącznej powierzchni 46,4 m2 (po 23,2 m2),

            Na I piętrze znajdują się następujące pomieszczenia:

1) trzy sale do terapii zajęciowej,

2) gabinet fryzjerski,

3) cztery toalety ogólnodostępne wyposażone łącznie w 4 sedesy i 4 umywalki,

4) biblioteka/czytelnia,

5) dwie kuchenki pomocnicze,

6) sala dziennego pobytu,

7) palarnia,

8) gabinet doraźnej pomocy medycznej do którego podłączony jest system przyzywowo-alarmowy,

9) pokoje mieszkalne:

            - 4 pokoje jednoosobowe o łącznej powierzchni 45,3 m2 (po 11,32 m2),

            - 15 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 200,8 m2 (po 13,38 m2),

            - 6 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 110,1 m2 (po 18,35 m2),

            - 5 pokoi trzyosobowych o łącznej powierzchni 99,2 m2 (po 19,84 m2),

Na II piętrze znajdują się następujące pomieszczenia:

1) pokój dziennego pobytu,

2) pokój pracowników socjalnych,

3) sala do terapii zajęciowej - arteterapia,

4) dwie kuchenki pomocnicze,

5) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,

6) sala do terapii zajęciowej - rękodzieło,

7) pracownia plastyczna

8) pokoje mieszkalne:

            - 3 pokoi jednoosobowych o łącznej powierzchni 30,3 m2 (po 10,1 m2),

            - 17 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 228,4 m2 (po 13,43 m2),

            - 6 pokoi dwuosobowych o łącznej powierzchni 110,1 m2 (po 18,35 m2),

            - 5 pokoi trzyosobowych o łącznej powierzchni 93,2 m2 (po 18,64 m2).

Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem w tapczan/łóżko, krzesła, stół, szafka nocna. Szafy ubraniowe znajdują się w przedpokoju. Przy każdym pokoju są łazienki, wyposażone w umywalkę, sedes, prysznic lub wannę. Przy wszystkich urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Pokoje czteroosobowe przeznaczone są dla osób leżących. W Domu zgodnie z wymaganiami standardowymi znajdują się wszystkie pomieszczenia do infrastruktury dziennej. W drugim budynku, w którym znajduje się administracja, urządzono pokoje gościnne.

            Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, przyozdobione pracami mieszkańców, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie w godzinach 8.00 - 10.00,

- obiad w godzinach 13.00 - 15.00,

- kolacja w godzinach 18.00 - 20.00.

            Posiłki mieszkańcy spożywają na stołówce lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. Na dzień kontroli w Domu przygotowywano następujące diety: cukrzycowa - 25, lekkostrawna - 11, wątrobowa - 17, wrzodowa, 1200 kalorii, małosolna, wysokobiałkowa płynna po 1, wysokobiałkowa - 2, drobiowa - 3, miksowane różne - 4, bezglutenowe - 3, bezmleczne - 5, bezmięsne - 2, dodatki specjalne do diet - 41.

            Dom zapewnia mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Ubranie prane jest w pralni w Domu, przed oddaniem jest ono znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do właściciela. Dom zapewnia także, środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku.

IV. Ocena poziomu, struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Domu określa Rozdział III i IV Regulaminu Organizacyjnego. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) dział terapeutyczno - opiekuńczy,

2) dział medyczno - rehabilitacyjny,

3) sekcja gospodarcza,

4) sekcja finansowa,

5) samodzielne stanowiska pracy,

            Do działu terapeutyczno - opiekuńczego należą: kierownik, st. technik fizjoterapii, technik fizjoterapii, st. pielęgniarki, pielęgniarki, st. pokojowe i pokojowe.

Do działu medyczno - rehabilitacyjnego należą: kierownik, st. pracownicy socjalny, pracownicy socjalni, inst. terapii zajęciowej, psycholodzy, st. opiekunki i opiekunki.

            Kwalifikacje pracowników Domu określa Regulamin wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej "KALINA" w Suwałkach, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2000 Dyrektora DPS "Kalina" w Suwałkach. Określone w nim kwalifikacje pracowników, po zmianie ich Zarządzeniem Nr 33/2005 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach z dnia 30.12.2005r. są zgodne z Rozporządzeniem z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).

            W trakcie kontroli sprawdzono akta 20 losowo wybranych osób tj. 27,4% wszystkich pracowników działów terapeutyczno-opiekuńczego i medyczno-rehabilitacyjnego. Kontroli poddano akta następujących osób (załącznik nr 2 do protokołu). Na podstawie kontroli losowo wybranych akt ustalono, że w/w osoby posiadają wymagane kwalifikacje, określone w/w Rozporządzeniem.

            W Domu na każdy rok kalendarzowy opracowywany jest plan szkoleń wewnętrznych. W 2005r. odbyły się 2 szkolenia wewnętrzne o następującej tematyce:

1) w dn. 19-20.10.2005r. pn. "Rola, miejsce i zadania pracownika pierwszego kontaktu",

2) w dn. 21-28.10.205r. pn. "Praca z trudnym podopiecznym".

            W szkoleniach uczestniczyli pracownicy pierwszego kontaktu (24 osoby) oraz pracownicy działu medyczno-rehabilitacyjnego (9 osób) i terapeutyczno-opiekuńczego (13 osób). Ze szkoleń spisywane są protokoły.

            W kontrolowanym okresie pracownicy Domu uczestniczyli w następujących zewnętrznych szkoleniach:

1) w dn. 10-11.03.2005r. pn. "Domy Pomocy Społecznej i inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej - perspektywy ich funkcjonowania w strukturach organizacji pozarządowych" zorganizowane przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, uczestniczył Dyrektor Domu,

2) w dn. 10-11.05.2005r. pn. "Metody pracy z mieszkaniami DPS" zorganizowane przez Fundację Orator Lublin, uczestniczył pracownik socjalny,

3) w dn. 7-9.06.2005r. pn. "Podnoszenie efektywności funkcjonowania DPS za pomocą procedur" zorganizowane przez Fundację Orator Lublin, uczestniczył Dyrektor Domu,

4) w dn. 27-28.10.2005r. pn. "Wymogi standaryzacji systemów w zakresie systemów alarmowych i bezpieczeństwa p. poż. oraz możliwości usług zlecanych na zewnątrz" zorganizowane przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, uczestniczył Dyrektor domu,

5) w dn. 3-4.11.2005r. pn. "Szkolenie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej" zorganizowane przez Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, uczestniczył dyrektor Domu

6) w dn. 18-19.11.2005r. pn. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne gminy" zorganizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Suwałkach, uczestniczyło 2 pracowników socjalnych,

7) w dn. 16-17.02.2006r. pn. "Sytuacja dps-ów, aktualne problemy instytucjonalne pomocy społecznej, perspektywy na lata 2006-2007" zorganizowane przez Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Regionu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, uczestniczył dyrektor Domu.

            Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, na dzień kontroli 12 pracowników podnosi swoje kwalifikacje, w tym jednemu pracownikowi Dom dofinansowuje naukę w szkole wyższej.

V.            Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

 

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu zawarte są w Rozdziale V Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "KALINA" w Suwałkach. Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Dom. Gwarantują bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych w depozycie. W toku kontroli stwierdzono, że prawa mieszkańców w Domu są przestrzegane.

Wraz z przyjęciem do Domu mieszkaniec jest zapoznawany przez pracownika z Regulaminem, w tym z prawami i obowiązkami. Przyjęcie ich do wiadomości i przestrzegania potwierdza na piśmie. Regulamin wraz z prawami i obowiązkami wywieszony jest na każdej kondygnacji Domu. Ponadto Regulamin, przepisy dotyczące domów pomocy społecznej oraz codzienna prasa znajduje się w bibliotece. Dom prenumeruje na potrzeby mieszkańców: Gazetę Wyborczą, Kurier Poranny, Rzeczypospolita, Tygodnik Suwalski.

W dniu kontroli przebywało w Domu 195 mieszkańców w wieku od 29 do 100 lat. Główne schorzenia mieszkańców to choroby: nowotworowe, psychiczne,  przemiany materii i wydzielania, oczu i uszu, zakaźne, układu nerwowego, krążenia, kostnego, oddechowego, moczowego. Całkowitej opieki wymaga 41 osób, są to osoby leżące. Częściowej pomocy przy wykonywaniu czynności codziennej wymaga 58 osób. Wśród wszystkich mieszkańców 96 osób to osoby samodzielne. Na wózkach porusza się w Domu 28 osób a 26 przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Wśród mieszkańców 8 osób jest ubezwłasnowolnionych całkowicie z czego dla 5 osób opiekunem prawnym jest rodzina,  a dla 3 pracownicy Domu.

 Mieszkańcy mogą swobodnie poruszać po terenie Domu oraz wychodzić na zewnątrz. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zainstalowany jest system monitorujący. Jeżeli mieszkańcy wychodzą na dłużej zgłaszają swoje wyjście pracownikowi obecnemu na dyżurze oraz określają przybliżoną godzinę powrotu.

Mieszkańcy Domu utrzymują kontakty z rodzinami. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, stały kontakt z rodziną utrzymuje 42% mieszkańców, 28% ma kontakt doraźny, 18% mieszkańców sporadyczny. Kontaktów z rodzinami nie utrzymuje 12 % mieszkańców, są to osoby samotne. W 2005 roku do rodzin wyjechało 63 osoby. Spotkania z osobami odwiedzającymi odbywają się w pokojach mieszkalnych, salach dziennego pobytu, w lecie bardzo często na ławeczkach przed Domem. Pracownicy podejmują szereg działań w celu podtrzymania tych kontaktów. Cykliczną imprezą jest organizowany raz do roku Piknik z rodziną.

Korespondencję prywatną do mieszkańców listonosz przynosi bezpośrednio do adresata lub do kierownika działu, skąd pracownik zanosi listy bezpośrednio mieszkańcom. Na budynku Domu jest skrzynka pocztowa z której codziennie wyjmowane są listy. Korespondencję urzędową w imieniu mieszkańców prowadzi pracownik socjalny. 

Na parterze Domu znajduje się ogólnodostępny automat telefoniczny na kartę. Ponadto, mieszkańcy, którzy wyrazili taką chęć mają do pokoi podłączone telefony z numerem wewnętrznym i wszystkie rozmowy z zewnątrz są łączone bezpośrednio do nich.

W ramach organizacji czasu wolnego Dom zapewnia mieszkańcom udział w imprezach, festynach na teranie Domu i poza nim. Organizowane są wycieczki i pielgrzymki, wyjścia na koncerty, wystawy, wernisaże. Częstymi gośćmi są uczniowie szkół i gimnazjów. Mieszkańcy tworzą zespół muzyczny KALINKA (wcześniejsza nazwa MAR EWAN). Od 2002 roku wydawany jest kwartalnik "ECHO KALINY". Redagowany jest on przez mieszkańców i pracownika socjalnego.

            Dom zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, w tym w ergoterapii, zajęciach rekreacyjnych, arteterapii. W ramach arteterapii realizowane są zajęcia z psychorysunku, muzykoterapii, biblioterapii, psychodramy, choreoterapii, gry i zabawy. Na powyższych zajęciach realizowane są programy opracowane przez pracowników Domu:

1) Program pomocy psychologicznej.

2) Program zajęć terapeutycznych realizowanych w Domu Pomocy Społecznej KALINA w ramach indywidualnych planów wsparcia mieszkańca.

3) Program pracy z osobami chorymi na Alzhaimera.

4) Program rozwiązywania problemów alkoholowych.

5) Program rehabilitacji leczniczej.

6) Program rehabilitacji przyłóżkowej z elementami psychoterapii i terapii zajęciowej.

            Opracowane programy zawierają m. in. cele i zadania oraz sposób ich realizacji.  Ponadto na każdy rok kalendarzowy opracowywane są główne punkty planu pracy danej terapii zajęciowej, miesięczny plan pracy oraz odnotowywana jest obecność osób uczestniczących. W dokumentacji brak jest efektów podejmowanych oddziaływań w stosunku do osób uczestniczących w danej formie terapii.

            W Domu prowadzona jest rehabilitacja. Mieszkańcy mają do dyspozycji pięć pomieszczeń wyposażonych w niezbędny sprzęt, pozwalający na kompleksowe leczenie usprawniające. W 2005 roku 14 mieszkańców brało udział w turnusach rehabilitacyjnych. Mieszkańcy otrzymali dofinansowanie z PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, tj. 56 osób - materace przeciwodleżynowe, 18 - wózki pokojowe, 2 - balkoniki, 3 - kule łokciowe, 1 - wózki toaletowe, 2 - ortezy na kończyny dolne, 2 - podpórki, 1 - krzesło kąpielowe, 82 - pieluchomajtki, 6 - cewniki urologiczne, 6 - worki na mocz, 3 - worki stomijne.

            Opiekę medyczną mieszkańcom zapewnia lekarz rodzinny Pani J. Adamska. W Domu jest dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki i w razie potrzeb. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnieni są: lekarz psychiatra, neurolog, kardiolog, którzy przychodzą na wizyty raz w tygodniu lub częściej, gdy zachodzi potrzeba. W razie nagłych przypadków wzywane jest pogotowie ratunkowe. Mieszkańcy Domu są pod stałą opieką poradni specjalistycznych: diabetologicznej, chirurgicznej, ortopedycznej, onkologicznej, pulmunologicznej. Do przewozu osób służy mikrobus i autobus na 14 miejsc w tym 2 wózki.

Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu.

            Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, które pracują w systemie trzyzmianowym tj. 600-1400, 1400-2200, 2200-600. Na każdej kondygnacji Domu obsada w/w personelu przedstawia się następująco: rano pracują po 2 pielęgniarki i opiekunki oraz 4 pokojowe; na popołudnie pracują po 2 opiekunki i pokojowe oraz 1 pielęgniarka. Na nocnym dyżurze w całym Domu jest jeden opiekun, pielęgniarka i pokojowa. Ponadto z mieszkańcami pracują: w godzinach  700-1500 - kierownicy działów, technicy fizjoterapii; pracownicy socjalni oraz instruktorzy terapii zajęciowej w godzinach  700-1500 i 1100-1900, oraz psycholog w godzinach 800-1600. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, w sytuacjach wzmożonych zachorowań zwiększana jest liczba osób na dyżurach.

Dom zapewnia mieszkankom udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest dwóch księży, wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego. Ksiądz katolicki odprawia mszę św. w kaplicy Domu każdego dnia oraz odwiedza mieszkańców. Ksiądz prawosławny odprawia nabożeństwa dwa razy w miesiącu. Zmarli mieszkańcy chowani są na cmentarzu komunalnym w Suwałkach. W 2005 roku były 23 pogrzeby, Dom zajmował się pochówkiem jednej osoby.

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe - renty, emerytury lub zasiłki z pomocy społecznej. Zasady organizacji i funkcjonowania depozytu środków pieniężnych mieszkańców reguluje Zarządzenie Nr 28/2003 Dyrektora Domu z dnia 31 grudnia 2003 roku. Środki finansowe domownicy mają zdeponowane na koncie depozytowym. Pieniądze można wypłacić każdego dnia, na podstawie pisemnej prośby składanej w dziale księgowości. W dniu kontroli mieszkańcy nie mieli zdeponowanych rzeczy i przedmiotów wartościowych.

Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste. Na czas wyborów w Domu organizowany jest zamknięty okręg do głosowania.

            Zgodnie z informacją wywieszoną na tablicach ogłoszeń na każdej kondygnacji, Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 900-1500 a w sprawach niecierpiących zwłoki codziennie. W okresie objętym kontrolą w książce skarg i wniosków nie zarejestrowano skarg i wniosków. Na parterze, w holu głównym wywieszona jest skrzynka, gdzie także mieszkańcy mogą składać swoje skargi i wnioski. Każdego dnia kierownicy sprawdzają zawartość skrzynki. Zasady sprawnego i rzetelnego rozpatrywania skarg określa Zarządzenie nr 28/2005 Dyrektora z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie procedury postępowania ze skargami.

            W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Mieszkańców DPS "Kalina" w Suwałkach z dnia 16.11.2004r. Rada Mieszkańców składa się z 8 osób: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 5 członków. Kadencja Rady trwa 4 lata. Plan pracy samorządu mieszkańców opracowywany jest przez Radę raz na pół roku. Zawarte są w nim tematy dotyczące min. wycieczek, spotkań, wyjazdów, obrzędów, propozycje działań. Ze spotkań Rady sporządzane są protokoły.

VI. Ocena stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.

W Domu funkcjonują trzy zespoły terapeutyczno-opiekuńcze (na każdej kondygnacji jeden), powołane Zarządzeniem Nr 27/2005 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "KALINA" w Suwałkach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie powołania i funkcjonowania zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. W skład zespołów wchodzą pracownicy działów medyczno-rehabilitacyjnego i terapeutyczno-opiekuńczego. Osobą odpowiedzialną za pracę każdego zespołu jest kierownik zespołu. Zgodnie z § 1.2 w/w Zarządzenia w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych działają m. in. pracownicy pierwszego kontaktu - koordynujący działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia. Wykaz pracowników pierwszego kontaktu zawiera załącznik nr 1 do cytowanego Zarządzenia. Według w/w załącznika pracownikami pierwszego kontaktu z pracowników, którzy bezpośrednio pracują z mieszkańcem są pokojowe. Ponadto, pracownikami pierwszego kontaktu są pracownicy, którzy nie pracują bezpośrednio z mieszkańcami tj. malarz, monter, praczki, pomoce kuchenne, kucharze, inspektorzy, szef kuchni, kierownik pralni, księgowe, główna księgowa, główny specjalista, konserwator, stolarz, konserwator.

Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze spotykają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Z posiedzeń zespołów sporządzane są protokoły. Wskazują one kto uczestniczył w zebraniu i jaki był jego przebieg. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na spotkaniach były omawiane między innymi: indywidualne plany wsparcia mieszkańca, wybór pracownika pierwszego kontaktu, oceny realizacji planów. W protokołach bardzo ogólnie zapisano jakie ustalenia poczyniono w stosunku do poszczególnych mieszkańców, których plany były omawiane. Nie wskazano, w jakim kierunku należy pracować z każdym omawianym mieszkańcem, nad jakimi sferami należy się skupić podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych.

Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowane są dla wszystkich mieszkańców. Wszystkie zostały uzgodnione z mieszkańcami. Osobą koordynującą działania wynikające z planów jest pracownik I kontaktu. Dla nowoprzybyłych mieszkańców plany opracowywane są  w terminie 6 miesięcy od przyjęcia mieszkańca do Domu. W planach odniesiono się do wszystkich sfer funkcjonowania psychofizycznego mieszkańca. Zapisy te jednak są bardzo ogólne i nie wskazują jakie dotychczas efekty osiągnięto w ramach prowadzonych oddziaływań oraz w jakim kierunku należy pracować z mieszkańcami. Informacje dotyczące kontaktów mieszkańca z rodziną nie wskazują jak wyglądają relacje mieszkańca z osobami go odwiedzającymi, i jaki wpływ mają na mieszkańca. Wskazano na próby podtrzymywania tych relacji przez pracowników Domu. Zapisano także, że wielokrotnie podejmowano rozmowy z rodziną o zachowaniach mieszkańców, nie wiadomo jednak jakich zachowań dotyczyły te rozmowy oraz jakie podjęto ustalenia.

Plany modyfikowane są w razie potrzeby, raz w roku dokonywana była ocena planu. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego plany będą oceniane co pół roku. 

            Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją   2/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej KALINA w Suwałkach.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.  Mieczysława Nartowicz

2.  Joanna Hołubowicz

Krystyna Jaśkiewicz

Dyrektor DPS

(podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  30.03.2006 13:43:53
Data publikacji:  30.03.2006 13:43:53
Data modyfikacji:  30.03.2006 13:43:53 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl