Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147833   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola PUP w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok

Białystok,  5  kwietnia  2006r.

PS.II.MC.0932 - 1/06

 

Pani

Leokadia Żornaczuk

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

Siemiatyczach

 

 

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) pracownicy  Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  skontrolowali w dniu 8 marca 2006r. Powiatowy Urząd  Pracy  w  Siemiatyczach,  zwany  dalej  "Urzędem".

 

Celem kontroli było sprawdzenie: poziomu kwalifikacji kadr Urzędu odpowiednio do wymagań kwalifikacyjnych dla zajmowanych stanowisk pracy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr. 61 poz. 708 z późn. zm.), udziału pracowników Urzędu w szkoleniach, mających wpływ na poziom ich kwalifikacji.

Podstawę prawną kontroli stanowiły przepisy art.10 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r.  Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

 

Wyniki  kontroli  zostały  przedstawione  w  protokole  podpisanym  w dniu 28 marca 2006r. przez  kierownika jednostki kontrolowanej.

Badaniem kontrolnym objęto akta losowo wybranych pracowników  Urzędu  metodą  ustalenia  stanu  faktycznego  w  dniu  kontroli.

W  wyniku  kontroli  stwierdzono  że:

1.      Ustalone dla pracowników Urzędu stanowiska pracy są zgodne z obowiązującymi wymaganiami kwalifikacyjnymi zarówno pod względem poziomu wykształcenia jak i  stażu  pracy. Jeden pracownik nie spełnia tych wymagań, jednakże na podstawie § 15 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26 lipca  2000r. dopuszcza  się możliwość zatrudniania na tych stanowiskach osób,  które  nie  spełniają  wymagań  kwalifikacyjnych  przewidzianych  dla  stanowiska  zajmowanego  przez  nich  w  dniu  wejścia  w  życie  rozporządzenia.

2.      Organizowano dla pracowników szkolenia zewnętrzne mające wpływ na poziom ich kwalifikacji.

 

W trakcie kontroli dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Informując  o  powyższym,  uprzejmie  proszę  wykorzystanie  wyników  kontroli   w  dalszej  pracy  Urzędu.

 

Otrzymuje:

1.        Starosta  Siemiatycki

2.        Wydział  Prawny i Nadzoru  w/m

a/a

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  11.04.2006 14:41:34
Data publikacji:  11.04.2006 14:41:34
Data modyfikacji:  11.04.2006 14:41:34 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl