Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147814   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

P R O T O K Ó Ł

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
w
Augustowie ul. Studzieniczna 2, przeprowadzonej w dniach 26 i 28 kwietnia 2006r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, ul. Studzieniczna 2 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej. Adres Domu: 16-301 Augustów, ul. Studzieniczna 2. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta). Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Siostra Teresa Hartung.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 73 z dnia 25.04.2006r. (PS.VI/EF/0939/73/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

2) ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

            Z przedłożonej przez s. Dyrektor analizy programu naprawczego z dnia 03.03.2005r wynika, że na lata 2005-2006 zaplanowano do realizacji następujące zadania: 

  1. Dokończenie instalacji przyzywowo-alarmowej - 2005r:

2.      Wykonanie podjazdu do kaplicy i szkoły - 2005 r.

3.      Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienie - do końca 2006 r.

W trakcie kontroli ustalono, że w/w pracy zostały wykonane w wyznaczonym terminie tj. w październiku dokończono montaż instalacji przyzywowo-alarmowej, w grudniu wykonano podjazd do kaplicy. Na dzień kontroli trwały prace przy zagospodarowaniu placu zabaw i boiska. Jak wynika z wyjaśnień s. Dyrektor prace te zostaną wykonane do końca 2006 roku.

Na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było 40 osób. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 28 osób (lekarz psychiatra na ¼ etatu, psycholog na 1/3 etatu, kapelan na ¼ etatu, 2 techników fizjoterapii na ½ etatu każdy, aspirant pracy socjalnej na ½ etatu, 2 instruktorów terapii zajęciowej na ½ i ¼ etatu, pracownik kulturalno-oświatowy, 6 opiekunów na ½ etatu i na cały etat, młodszy opiekun, 10 pokojowych), w przeliczeniu na pełne etaty 24,08, co daje wskaźnik zatrudnienia 0,52. W kontrolowanym okresie w dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudniono 4 osoby tj. 2 opiekunki i 2 pokojowe.

II. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

            Dom Pomocy Społecznej w Studzienicznej mieści się w trzykondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i  alarmowo-przeciwpożarowym. Przy wejściu do budynku wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowane dwie windy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Ze względu na bezpieczeństwo dziewcząt, korzystają one z windy w obecności personelu. Dom dysponuje 50 miejscami. W dniu kontroli przebywało w nim 46 osób.

            Dom składa się z dwóch budynków połączonych ze sobą w jedną całość. W części pierwszej budynku, zamieszkałej przez dziewczęta z grupy II i III, znajdują się następujące pomieszczenia:

            A) na parterze:

1)  kuchnia z jadalnią,

2) kuchenka pomocnicza,

3) 2 łazienki ogólnodostępne wyposażone łącznie w 2 sedesy, 2 umywalki, pralki, 2 prysznice,

3) pokój dziennego pobytu,

4) sala do terapii,

            B) na I piętrze:

1) pokój dziennego pobytu,

2) sala do terapii,

3) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,

4) 6 pokoi 3-osobowych o pow. 18 m2 każdy.

            C) na II piętrze:

1) 6 pokoi 2-osobowych o pow. 11,9 m2 każdy.

            W części drugiej budynku zamieszkałej przez I grupę dziewcząt znajdują się następujące pomieszczenia:

            A) na parterze:

1)  jadalnia,

2) kuchenka pomocnicza,

3) sala do rehabilitacji,

4) gabinet medycznej pomocy doraźnej,

5) gabinet psychologa,

6) sala do terapii,

7) pokój dziennego pobytu,

8) łazienka ogólnodostępna wyposażona w 2 sedesy, umywalkę, prysznic,

9) toaletę dla personelu i dla mieszkanek wyposażone w sedes i umywalkę każda.

            B) na I piętrze:

1) magazyn z odzieżą,

2)  4 pokoje 3-osobowe o pow. 26,0 m2 każdy oraz jeden pokój 1-osobowy o pow. 9,8 m2,

            C) na II piętrze:

1) 3 pokoje 2-osobowe o pow. 12,0 m2 każdy,

2) podręczne pomieszczenie do prania i suszenia.

             W piwnicy urządzona jest świetlica, sala doświadczenia świata, sala z suchym basenem, sala do hydroterapii.

            Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem w tapczan/łóżko, krzesła, stół, szafkę nocną. Szafy ubraniowe znajdują się w przedpokoju. Przy każdym pokoju są łazienki, wyposażone w umywalkę, sedes, prysznic lub wannę. Przy większości urządzeń sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. W Domu zgodnie z wymaganiami standardowymi znajdują się wszystkie pomieszczenia do infrastruktury dziennej. Zarówno w salach do terapii, w pokojach dziennego pobytu oraz pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki dostosowane do wieku i sprawności intelektualnej mieszkanki.

Pokoje gościnne usytuowane są przy pomieszczeniach administracji. Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, urządzone kolorowo i estetycznie, przyozdobione pracami mieszkańców, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie w godzinach 6.30 - 8.30,

- II śniadanie godzina 10.00

- obiad w godzinach 11.30 - 13.30,

- kolacja w godzinach 18.00 - 20.00.

            Dziewczęta posiłki spożywają w jadalniach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmione. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. Na dzień kontroli w Domu przygotowywano następujące diety: lekkostrawna - 4, wątrobowa - 2, bezglutenowe -2.

            Dom zapewnia mieszkankom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Ubranie prane jest w pralni w Domu, przed oddaniem jest ono znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do dziewczynki. Dom zapewnia także, środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku.

Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy osoba zatrudniona od dnia 30.04.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Ukończyła medyczne studium zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny i obecnie studiuje na II roku na kierunku pedagogika w Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Zgodnie  z art. 156 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 późn. zm.) "osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego".

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa w formie biblioterapii, arteterapii, zajęć plastycznych, muzykoterapii, zajęć sportowo-rekreacyjnych, terapii pracą i zabawą. Wszystkie mieszkanki uczestniczą w poszczególnych zajęciach i prowadzona jest dla nich indywidualna dokumentacja. W Domu zorganizowane są w salach dziennego pobytu punkty biblioteczne, z których mieszkanki mogą brać książki i czasopisma. Ze względu na różne stopnie niepełnosprawności, mieszkanki  i ich rodziców z regulaminem Domu, przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej zapoznaje S. Dyrektor

W Domu uroczyście obchodzone są święta roczne oraz osobiste rocznice mieszkanek (urodziny, imieniny). Dziewczęta stale uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Często wyjeżdżają poza teren Domu na spotkani integracyjne, przeglądy i imprezy kulturalno-oświatowe.

Opiekę duszpasterską mieszkankom zapewnia kapłan, zatrudniony w Domu na ¼ etatu. W kaplicy, która znajduje się w budynku obok odprawia codziennie msze św. W 2005 roku w Domu zmarły 2 mieszkanki, pogrzebem w obu przypadkach zajmowała się rodzina.

Dyrektor Domu  w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkanki codziennie, ponadto dwa razy w tygodniu w określonych godzinach, tj. wtorek i piątek w godzinach 1330 do 1500.

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z psychologiem, który w Domu zatrudniony jest na 1/3 etatu.

Dom osiągnął wymagane standardy w zakresie usług bytowych, wymaganych pomieszczeń, warunków sanitarnych oraz w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków, zapewnienia mieszkańcom ubrania i środków czystości. Dom nie spełnia jedynie standardów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. (załącznik nr 1). Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienia w programie naprawczym zaplanowano do końca 2006 roku.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 142.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Augustowie przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.                     Ewa Feszler

2.                     Mieczysława Nartowicz

s.Teresa Hartung

( podpis Dyrektora )


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  29.05.2006 10:12:03
Data publikacji:  29.05.2006 10:12:03
Data modyfikacji:  29.05.2006 10:12:03 


Załączniki do informacji:
inf8942_Wystąpienie pokontrolne_dps Augustów.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne_dps Augustów.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl