Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328918   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Pielęgniarsko - Opiekuńczego Domu Opieki w Ostrej Górze. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Pielęgniarsko- Opiekuńczy Dom Opieki w Ostrej Górze 50, 16-140 Korycin, przeprowadzonej w dniu 18.05.2006r.

Pielęgniarsko- Opiekuńczy Dom Opieki w Ostrej Górze prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez p. Alicję Janucik. Adres Domu: Ostra Góra 50, 16-140 Korycin. Kierownikiem Domu  jest Pani Alicja Janucik

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 89 z dnia 16.05.2006r. (PS.VI/EF/0939/89/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: ocena przestrzegania praw osób przebywających w placówce w okresie od 23.09.2005 r. tj. od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie placówki, do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

Przestrzeganie praw mieszkańców przebywających w placówce.

Pielęgniarsko-Opiekuńczy Dom Opieki "ZACISZE" w Ostrej Górze mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole podstawowej. Placówka posiada 24 miejsca. W dniu kontroli przebywało w niej 21 osób (7 mężczyzn i 13 kobiet) w wieku od 53 do 98 lat, w tym jedna osoby leżąca, umieszczona w Placówce na okres 3 tygodni (rodzina wyjechała na wakacje). W dniu kontroli nie było właściciela placówki, informacji udzielała kucharka.

W toku kontroli dokonano poniższych ustaleń.

Teren wokół Domu jest ogrodzony. Brama wjazdowa i furtka były otwarte. Drzwi wejściowe do budynku zamknięte. Zgodnie z wyjaśnieniami, drzwi wejściowe są zamykane ze względu na stany osób przebywających i ich bezpieczeństwo (choroby psychiczne). Jeśli mieszkaniec sprawny chce wyjść poza teren Placówki zgłasza to kierownikowi lub osobie będącej na dyżurze.

Odpłatność za pobyt w placówce wynosi 1000 zł. Placówka pokrywa koszt pampersów i lekarstw, których koszt nie przekracza 50 zł.

Placówka zapewnia, zgodnie z obowiązującymi standardami mieszkańcom, trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne. W dniu kontroli 3 osoby korzystało z posiłku dietetycznego, zleconego przez lekarza. Posiłki spożywane są w stołówce lub w pokojach mieszkalnych. Jedna osoba była karmiona. Posiłki wydawane są w następujących godzinach (informacja taka nie jest nigdzie wywieszona):

a)      śniadanie 800,

b)      obiad - 1300

c)      kolacja - 1700 - 1800.

Pomiędzy śniadaniem i obiadem wydawane jest II śniadanie a między obiadem i kolacją - podwieczorek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 1800. W dniu kontroli stwierdzono, że mieszkańcy nie mieli zapewnionego całodobowego dostępu do drobnych posiłków i napoi między posiłkami.

W czasie kontroli w Placówce przebywało dwóch pracowników - kucharka i sprzątaczka, które pracowały w tym dniu w godzinach 700 - 1500. Jak ustalono, od godziny 1500 do 700 opiekę na rzecz mieszkańców świadczy kierownik placówki (właściciel). Taka obsada w poszczególnych porach doby nie gwarantuje właściwej opieki dla osób przebywających w Placówce.

Opiekę medyczną zapewnia mieszkańcom lekarz rodzinny z Korycina, do którego wszyscy mieszkańcy są zgłoszeni. Gdy zachodzi taka potrzeba, kierownik placówki przywozi lekarza na wizytę domową. Placówka zapewnia mieszkańcom odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej oraz środki czystości. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że posiadają oni ręczniki oraz środki do higieny w ilości wystarczającej. Pomieszczenia Placówki sprzątane są codziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

W placówce jest telefon bezprzewodowy, z którego mieszkańcy mogą korzystać. Korespondencję listonosz przynosi bezpośrednio do adresata.

Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców ogranicza się głównie do oglądania telewizji i czytania prasy. Na potrzeby mieszkańców kupowany jest Teletydzień, Życie na Gorąco, Fokus. W świetlicy dostępna jest kolorowa prasa.

Wszyscy mieszkańcy mają dowody osobiste.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki w Ostrej Górze.

            W przypadku, gdy kierownik Pielęgniarsko-Opiekuńczego Domu Opieki nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto kierownikowi Pielęgniarko-Opiekuńczego Domu Opieki w Ostrej Górze przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1, Ewa Feszler

2. Mieczysława Nartowicz

P.Alicja Janucik

(podpis kierownika)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-06-20 13:40:37
Data publikacji:  2006-06-20 13:40:37
Data modyfikacji:  2006-06-20 13:40:37 


Załączniki do informacji:
inf9100_Wystąpienie pokontrolne Ostra Góra.doc [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne Ostra Góra.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl