Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329335   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Gościnnego Domu Opieki w Nurcu 1. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa z dnia 02.06.2006r.
Autorzy: Nina Kościuk,
Ustalenia kontroli

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku - Gościnny Dom Opieki w Nurcu 1, 17-111 Boćki, przeprowadzonej w dniu 02.06.2006r.

Gościnny Dom Opieki w Nurcu prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej przez Panią Joannę Cylwik. Adres Domu: Nurzec 1, 17-111 Boćki. Kierownikiem Domu  jest Pani Joanna Cylwik.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 107 z dnia 31.05.2006r. (PS.VI/EF/0939/107/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewską z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli: ocena przestrzegania praw osób przebywających w placówce w okresie od 23.09.2005 r. tj. od dnia wydania zezwolenia na prowadzenie placówki, do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli

Przestrzeganie praw mieszkańców przebywających w placówce.

Gościnny Dom Opieki w Nurcu mieści się w dwukondygnacyjnym budynku po byłej szkole podstawowej. Placówka przeznaczona jest dla 76 osób. W dniu kontroli przebywało w niej 79 mieszkańców w wieku od 25 do 90 lat, w tym siedem osób leżących. Główne schorzenia osób przebywających w placówce to schizofrenia. W dniu kontroli nie było właściciela - kierownika placówki, informacji udzielały salowa i pielęgniarka.

W toku kontroli dokonano poniższych ustaleń.

Teren wokół Domu jest ogrodzony. Brama wjazdowa i furtka były otwarte. Drzwi wejściowe do budynku zamknięte, otwierane na dzwonek dla osób wchodzących. Zgodnie z wyjaśnieniami, drzwi wejściowe są zamykane ze względu na stany osób przebywających i ich bezpieczeństwo (choroby psychiczne). Jeśli mieszkaniec sprawny chce wyjść poza teren Placówki zgłasza to osobie będącej na dyżurze.

Placówka zapewnia, zgodnie z obowiązującymi standardami, trzy posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne. W dniu kontroli 4 osoby korzystały z posiłku dietetycznego, zleconego przez lekarza. Posiłki spożywane są w pokojach mieszkalnych lub w stołówce. Siedem osób wymagało karmienia. Zgodnie z wyjaśnieniami posiłki wydawane są w godzinach tj. 

a)      śniadanie 900,

b)      obiad - 1400

c)      kolacja -1800.

                Informacja taka nie jest nigdzie wywieszona. Zachowana jest czterogodzinna przerwa między posiłkami. W dniu kontroli śniadanie było o godzinie 930. Jak wynika z wyjaśnień kucharki, czasami pomiędzy śniadaniem i obiadem wydawane jest II śniadanie a między obiadem i kolacją - podwieczorek.

            W toku oględzin dokonanych w dniu 22.09.2005 r. stwierdzono, że placówka zapewniała mieszkańcom dostęp do drobnych posiłków i napoi między posiłkami w holu na parterze. Była tam wystawiona lodówka zaopatrzona w produkty żywnościowe tj. masło, wędlina, ser, dżem itp. Obok lodówki wystawiony był czajnik bezprzewodowy, gdzie mieszkańcy mogli sobie zrobić ciepłe napoje. W dniu kontroli mieszkańcy nie mieli zapewnionego dostępu do drobnych posiłków i napoi między posiłkami. We wcześniej wyznaczonym miejscu nie było ani czajnika ani lodówki. Lodówka była ustawiona w pokoju socjalnym dla pracowników, gdzie m. in. pielęgniarki rozkładają leki.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców zgodnie z grafikiem świadczy 7 osób tj. 4 salowe i 3 pielęgniarki. Pracują one w systemie dwuzmianowym tj. w godzinach 700 - 1900 i 1900 - 700. Na dyżurze dziennym są dwie osoby a na nocnym pielęgniarka. Do zajęć osób pracujących na dyżurze dziennym należy m. in. wydawanie posiłków i karmienie osób tego wymagających, wydawanie lekarstw, zmiana brudnej bielizny, odzieży oraz jej pranie, sprzątanie pomieszczeń. Taka obsada w poszczególnych porach doby nie gwarantuje właściwej opieki dla osób przebywających w Placówce.

Opiekę medyczną zapewnia mieszkańcom lekarz rodzinny z Bociek, który przyjeżdża na każde zgłoszenie. Ponadto, we czwartki przyjeżdża do mieszkańców lekarz psychiatra z Choroszczy. Placówka zapewnia mieszkańcom odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej oraz środki czystości. W trakcie rozmów z mieszkańcami ustalono, że posiadają oni ręczniki oraz środki do higieny w ilości wystarczającej. Zgodnie z wyjaśnieniami pomieszczenia Placówki sprzątane są codziennie. W dniu kontroli w pomieszczeniach na piętrze panował zaduch - nieświeże powietrze. Nie można było wywietrzyć pomieszczeń, gdyż z okien wyjęte były klamki, za pomocą których są one otwierane.

Organizacja czasu wolnego dla mieszkańców ogranicza się głównie do oglądania telewizji lub zagospodarowania go we własnym zakresie. Około 2/3 mieszkańców odwiedzana jest przez rodziny lub osoby bliskie. W pierwszą niedzielę miesiąca ksiądz katolicki odprawia dla mieszkańców mszę św. Ksiądz prawosławny przyjeżdża przed okolicznościowymi świętami i odprawia nabożeństwa.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik Gościnnego Domu Opieki w Nurcu 1.

            W przypadku, gdy kierownik Gościnnego Domu Opieki nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto kierownikowi Gościnnego Domu Opieki w Nurcu 1 przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

Podpisy kontrolujących

Ewa Feszler

Mieczysława Nartowicz

Joanna Cylwik

( podpis kierownika)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-07-21 11:53:29
Data publikacji:  2006-07-21 11:53:29
Data modyfikacji:  2006-07-21 11:53:29 


Załączniki do informacji:
inf9354_wystąpienie pokontrolne-Gościnny Dom Opieki w Nurcu.doc [pobierz plik]
wystąpienie pokontrolne-Gościnny Dom Opieki w Nurcu.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl