Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147955   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa z dnia 19.06.2006r.
Autorzy: Nina Kościuk,

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kozarzach 63, 18-230 Ciechanowiec, przeprowadzonej w dniu 19.06.2006r.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest prowadzony przez powiat wysokomazowiecki. Adres siedziby: Kozarze 63, l8-230 Ciechanowiec. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Mirosław Kierski.

Kontrolę przeprowadziły — Ewa Feszler — kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz — inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 116 z dnia 14.06.2006r. (PS.VI/EF/0939/116/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego — Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

2) ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia kontroli

I. Stopień realizacji programu naprawczego.

Z przedłożonej przez Dyrektora analizy programu naprawczego z dnia 02.07.2004r. wynika, że na lata 2005-2006 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

  1. Podniesienie standardu i bezpieczeństwa poprzez wymianę wykładziny na antypoślizgową,

2. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienie — do końca 2006 r.

W trakcie kontroli ustalono, że w części pomieszczeń wymieniono wykładzinę na antypoślizgową. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora sukcesywnie będzie wymieniana wykładzina w pozostałych pomieszczeniach i na holu.

Dom osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznego, który dla tego typu Domu powinien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca. Na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było łącznie 55 osób, z czego w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 45 osób tj. (kierownik działu, 2 kierowników zespołu, starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych, 2 pracowników socjalnych, specjalista, starszy technik fizjoterapii, 5 starszych opiekunów, 9 opiekunów, 15 młodszych opiekunów, starsza pokojowa, 5 pokojowych, kapelan na ¼ etatu, instruktor terapii zajęciowej) w przeliczeniu na pełne etaty 44,25.

Ponadto w Domu na rzecz mieszkańców usługi świadczy jeden stażysta zatrudniony jako opiekun oraz 15 wolontariuszy zgodnie z porozumieniem o wykonywanie świadczeń woluntarystycznych, zawartym w dniu 01.06.2006r. pomiędzy Dyrektorem Domu a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Według obowiązujących przepisów przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami, przy czym przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 45 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 14 osób. W przeliczeniu na 115 mieszkańców wskaźnik zatrudnienia w Domu wynosi 0,506.

Dom nie zapewnia mieszkańcom kontaktu z psychologiem.

II. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach mieści się w dwukondygnacyjnym budynku bez barier architektonicznych, z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Przy wejściach do budynku wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w środku zamontowana winda.

Dom dysponuje 110 miejscami. W dniu kontroli przebywało w nim 115 osób, w tym 16 osób leżących.

W Domu znajdują się wszystkie wymagane pomieszczenia:

I. na parterze

1) sala rehabilitacyjna

2) 7 łazienek wyposażonych łącznie w 10 sedesów, 2 wanny, 9 umywalek, 4 prysznice, pisuar

3) palarnia

4) jadalnia

5) dyżurka pielęgniarek

6) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, znajduje się w nim pralka i suszarka automatyczna oraz przechowywana jest czysta odzież wszystkich mieszkańców.

7) kuchenka pomocnicza

8) gabinet medycznej pomocy doraźnej

9) gabinet lekarski

10) pokój odwiedzin

11) pokoje mieszkalne:

- 7 pokoi dwuosobowych o powierzchni 14,20 m2 każdy,

- 9 pokoi trzyosobowych w tym 4 o powierzchni 20,70m2, 3 o powierzchni 22,20m2, 2 o powierzchni 18,20 m2

- 3 pokoje czteroosobowe o powierzchni 34,50 m2 każdy.

II. na I piętrze:

1) pokój dziennego pobytu z przylegającym do niego sklepikiem

2) dyżurka pielęgniarek

3) palarnia

4) sale do terapii zajęciowej

5) pokój gościnny

6) 5 łazienek, wyposażonych łącznie w: 6 sedesów, 8 umywalek, 2 wanny, 5 prysznicy

7) pokoje mieszkalne:

- 4 pokoje jednoosobowe o powierzchni 11,40 m2 każdy,

- 10 pokoi dwuosobowych tj. o powierzchni 11,80 m2, 16,10 m2 z łazienką, 2 x 15,80 m2 każdy z łazienką, 20,40 m2, 17,80 m2, 16,20 m2, 16,40 m2, 21,80 m2, 18,70 m2, łazienki przy pokojach mieszkalnych wyposażone są w umywalkę, sedes, prysznic.

- 14 pokoi trzyosobowych w tym 4 o powierzchni 19,20m2, 3 o powierzchni 18,00m2, 8 o powierzchni odpowiednio 19,30 m2, 22,00 m2, 34,10 m2 z łazienką, 33,70 m2 z łazienką, 30,00 m2 z łazienką, 38,00 m2 z łazienką, 25,40 m2; łazienki przy pokojach mieszkalnych wyposażone są w umywalkę, sedes, prysznic.

W piwnicy urządzona jest sala gimnastyczna, sala klubowa, kaplica, pomieszczenia do terapii teatralnej i muzyczno-wokalnej.

Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Nie wszystkie pokoje wyposażone są zgodnie z obowiązującymi standardami tj. w tapczan/łóżko, krzesła, stół, szafkę nocną. W trakcie kontroli ustalono, że w części pokoi nie było stolików i krzeseł odpowiednio do liczby osób mieszkających w pokoju.

Dom zapewnia zgodnie ze standardami wymaganą liczbę toalet i łazienek. W trakcie kontroli ustalono, że mieszkańcy korzystają zarówno z łazienek ogólnodostępnych jak i tych znajdujących się przy pokojach mieszkalnych. Przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Urządzenia sanitarne są zaniedbane - zapuszczone, w pokojach mieszkalnych i łazienkach czuć było nieprzyjemne zapachy.

Dom zapewnia mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków. Zgodnie z informacjami dyrektora, posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych (informacja ta nie jest nigdzie wywieszona):

- śniadanie w godzinach 800 — 1000,

- obiad w godzinach 1300 — 1500,

- kolacja w godzinach 1800 — 2000.

Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. Na dzień kontroli w Domu przygotowywano następujące diety: cukrzycowa — 3, cukrzycowo - wątrobowa — 1, miksowana — 5, papkowata — 8.

Dom nie zapewnia mieszkańcom całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. W dniu kontroli kuchenka pomocnicza była zamknięta na klucz, który znajdował się w dyżurce pielęgniarek. Jak ustalono raz w tygodniu odbywa się w niej terapia kulinarna. Mieszkańcy, gdy chcą zjeść dodatkowy posiłek idą do dyżurek i proszą o przygotowanie posiłku-kanapki osobę będącą na dyżurze.

Dom zapewnia mieszkańcom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków odzież i obuwie dostosowane do pory roku oraz środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku. W trakcie kontroli ustalono, że w kilku pokojach szafy były puste, nie było w nich żadnych ubrań i bielizny osobistej. W łazienkach natomiast nie było ręczników oraz środków higieny osobistej.

Ubrania mieszkańców prane są w pralni Domu, przed oddaniem są one znakowane. Podręczne pomieszczenie do prania i suszenia zlokalizowane jest wraz z magazynem czystej odzieży. Mieszkańcy mogą przy pomocy pracownika włączać pralkę i suszarkę. Nie ma w tym pomieszczeniu misek, w których mieszkańcy mogliby zrobić drobne przepierki swojej bielizny osobistej i drobnych ubrań ani podręcznej suszarki.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa w formie zorganizowanych zajęć plastycznych, muzycznych, kulinarnych, ceramicznych i ergoterapii. Mieszkańcy, zależnie od stopnia swojej sprawności psychofizycznej uczestniczą w poszczególnych formach terapii. W pomieszczeniach gdzie prowadzone są zajęcia z terapii zlokalizowana jest biblioteka. Na potrzeby mieszkańców kupowana jest codzienna prasa tj. Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza, Rzeczypospolita.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 12.00 — 14.00. Przepisy dotyczące domów pomocy społecznej z którymi się mogą zapoznać mieszkańcy znajdują się w gabinecie dyrektora.

Opiekę duszpasterską mieszkańcom zapewnia kapłan, zatrudniony w Domu na ¼ etatu. Dwa razy w tygodniu w kaplicy Domu odprawia msze św., w których uczestniczą również mieszkańcy Kozarz. Dom zapewnia mieszkańcom sprawienie pogrzebu, zgodnie z jego wyznaniem. W 2005 roku w Domu zmarło 8 mieszkańców, w przypadku dwóch mieszkańców Dom organizował pochówek, w 2006 r. zmarło 2 mieszkańców — pogrzebem zajmowała się rodzina.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 2.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1. Ewa Feszler

2. Mieczysława Nartowicz

/-/ Mirosław Kierski


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  21.07.2006 14:31:32
Data publikacji:  21.07.2006 14:31:32
Data modyfikacji:  21.07.2006 14:36:40 


Załączniki do informacji:
inf9360_wystąpienie pokontrolne-DPS Kozarze.doc [pobierz plik]
wystąpienie pokontrolne-DPS Kozarze.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl