Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352020   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Starzynie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Starzynie, 17-204 Dubicze Cerkiewne, przeprowadzonej w dniu 11 sierpnia 2006r.

Dom Pomocy Społecznej w Starzynie prowadzony jest przez Radę Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie. Adres Domu: Starzyna, 17-204 Dubicze Cerkiewne. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pan Kazimierz Półtorak.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Mieczysława Nartowicz -inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 138 z dnia 10.08.2006r. (PS.VI/EF/0939/138/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) ocena stopnia realizacji programu naprawczego,

2) ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

W ramach Programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej PKPS w Starzynie założono wykonanie następujących prac:

1.      wyposażenie w centralę i czujki instalacji przyzywowej i p.pożarowej - nie wyposażono budynku w centralę, a do pokoi mieszkalnych nie doprowadzono systemu przeciwpożarowego i przyzywowo-alarmowego.

2.      instalacja dźwigu osobowego - nie zamontowano dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

3.      wyposażenie pomieszczenia do rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny- pomieszczenia do rehabilitacji i terapii jest puste, nie jest wyposażone w żaden sprzęt do prowadzenia zajęć usprawniających. W Domu nie jest prowadzona terapia zajęciowa.

4.      uchwyty dla osób niepełnosprawnych w łazienkach - w łazienkach przy pokojach, w których przebywają osoby mniej sprawne zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

5.      zatrudnienie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego; dla domu przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, wskaźnik wynosi nie mniej niż 0,4 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W dniu kontroli zatrudnione były 4 osoby tj. dyrektor, kucharka, pokojowa, pracownik gospodarczy wszystkie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na umowę zlecenie pielęgniarka. Do wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w Domu wliczana jest tylko pokojowa i wskaźnik wynosi 0,1.

Ponadto ustalono, że w Domu nie zorganizowano miejsca kultu religijnego - kaplicy. Kapłan w Domu jest raz w miesiącu lub rzadziej. Najbliższa parafia rzymsko - katolicka w Kleszczelach oddalona jest od Domu o 15 km, parafia prawosławna w Dubiczach Cerkiewnych oddalona jest o 6 km. Dom nie dysponuje środkiem transportu, którym można byłoby dowieść mieszkańców do kościoła lub cerkwi.

II. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej PKPS w Starzynie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku z barierami architektonicznymi, bez systemów przyzywowo-alarmowych i alarmowo-przeciwpożarowych. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast w środku nie ma zainstalowanego dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

         W Domu znajdują się następujące pomieszczenia:

I. Na parterze:

-        pokój dziennego pobytu; wg projektu jest to pomieszczenie przeznaczone również na kaplicę,

-        podręczne pomieszczenie do prania i suszenia,

-        dwie toalety ogólnodostępne z których jedna przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-         palarnia,

-         2 jednoosobowe pokoje mieszkalne o powierzchni odpowiednio: 10,20m2 z łazienką i 8,6 m2,

-         gabinet medycznej pomocy doraźnej,

-         pomieszczenie do terapii i rehabilitacji bez wyposażenia, ustawiono tam dwa regały z książkami,

-         kuchnia i stołówka.

Ponadto na parterze znajdują się pokoje gościnne, do których jest oddzielne wejście.

Na I piętrze:

-        kuchenka pomocnicza,

-        dyżurka pielęgniarek,

-        pokoje mieszkalne zlokalizowane są w 3 segmentach dwupokojowych, w dwóch z nich znajdują się pokoje dwuosobowe, w trzecim - pokój dwu- i trzyosobowy. Ponadto jest jeden oddzielny pokój dwuosobowy z łazienką. Powierzchnia pokoi mieszkalnych przedstawia się następująco:

ˇ        5 pokoi dwuosobowych o pow. odpowiednio: 12,30m2, 19,20m2, 12,30m2, 12,30m2, 12,30m2

ˇ        pokój trzyosobowy o powierzchni 18,40m2,

ˇ        pokój jednoosobowy o powierzchni 12,30m2,

-        pokój odwiedzin.

Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem w tapczan/łóżko, krzesła, stół, szafkę nocną. W każdym segmencie stoi szafa ubraniowa oraz znajduje się łazienka. Łazienki wyposażone są w sedes, umywalkę, kabinę prysznicową, szafki, lustra, wieszaki. W łazienkach przy pokojach, w których przebywają osoby mniej sprawne zamontowane są uchwyty ułatwiające tym osobom korzystanie z tych pomieszczeń. W pozostałych łazienkach nie ma uchwytów ułatwiających osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.

            W Domu brak jest wymaganego pomieszczenia - miejsca kultu religijnego (kaplica).

Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie w godzinach 730 - 930,

- obiad w godzinach 1300 - 1500,

- kolacja w godzinach 1800 - 2000.

            Mieszkańcy posiłki spożywają na stołówce lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmieni. Na zlecenie lekarza przygotowywana jest jedna dieta cukrzycowa.

            Wszyscy mieszkańcy mają własna odzież i obuwie. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora, Dom dotychczas nie zakupywał odzieży i obuwia. Dom zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku.

            W dniu kontroli w Domu przebywało 8 mieszkańców, w tym 1 osoba leżąca, która wyprowadzana jest na podwórko na wózku inwalidzkim.

            W Domu zatrudniony jest: dyrektor, kucharka, pokojowa, pracownik gospodarczy na pełne etaty, pielęgniarka - na umowę - zlecenie. Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy pokojowa i pielęgniarka. Pracują one w godzinach 14.00-22.00 oraz 22.00-6.00. Jak ustalono, w opiece nad mieszkańcami pomagają kucharka, która pracuje w godzinach 6.00-14.00 dyrektor oraz pracownik gospodarczy. W godzinach nocnych na dyżurze jest w Domu jedna osoba tj. pokojowa, pielęgniarka lub pracownik gospodarczy. Taka obsada personelu nie gwarantuje mieszkańcom przebywającym w Domu właściwej opieki i pomocy.

Opiekę lekarską zapewnia mieszkańcom lekarz z Dubicz Cerkiewnych, który do Domu przyjeżdża w razie potrzeby. Jeśli zachodzi taka potrzeba Dyrektor zawozi mieszkańców prywatnym samochodem do ośrodka zdrowia na wizytę lekarską. Dom nie zapewnia mieszkańcom kontaktu z psychologiem.

Wszyscy mieszkańcy są wyznania rzymsko-katolickiego. Opiekę duszpasterską zapewnia ksiądz z parafii rzymsko - katolickiej z Kleszczel, który jest w Domu jest raz w miesiącu lub rzadziej. W 2005 roku zmarł jeden mieszkaniec. Pochówkiem zajmował się Dom.

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe. Pieniądze dwóch osób, ze względu na ich stan zdrowia, przechowuje dyrektor oraz robi zakupy. Dom nie zapewnia ich bezpiecznego przechowywania w kasetce lub szafie pancernej. Pozostałe osoby same gospodarują własnymi środkami. Na dzień kontroli mieszkańcy nie mieli zdeponowanych żadnych rzeczy wartościowych.

Mieszkańcy mają zapewniony regularny kontakt z Dyrektorem. Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 900-1200 oraz każdego dnia w razie potrzeby. Informacja ta wywieszona jest na tablicy ogłoszeń. Ponadto na tablicy ogłoszeń wywieszona jest książka skarg i wniosków. Na dzień kontroli nie było w niej żadnych wpisów.

Przepisy prawne dotyczące domów pomocy społecznej z którymi mogą zapoznać mieszkańcy znajdują się w gabinecie dyrektora. Na potrzeby mieszkańców kupowany jest Kurier Poranny i Przyjaciółka. Organizacja czasu wolnego polega głównie na oglądaniu TV, czytaniu prasy i książek. W sali do rehabilitacji stoją dwa regały książek które czytają mieszkańcy. Sprawni mieszkańcy pielęgnują kwiaty wokół domu. Uroczyście obchodzone jest święto Bożego Narodzenia.

Dom nie posiada wymaganych standardów w zakresie usług bytowych, wymaganych pomieszczeń, usług opiekuńczych i wspomagających tj.

1.      brak zamontowanej w budynku centrali, w pokojach mieszkalnych nie ma doprowadzonego systemu przeciwpożarowego i przyzywowo-alarmowego,

  1. nie ma zamontowanego dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3.      brak jest wyposażenia pomieszczenia do rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny

4.      nie jest prowadzona terapia zajęciowa

5.      brak wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,

6.      nie zapewnia się mieszkańcom kontaktu z psychologiem

7.      nie ma zorganizowano miejsca kultu religijnego - kaplicy.

Na dzień kontroli z harmonogramu prac, zaplanowanych w  programie naprawczym, zamontowano jedynie uchwyty w łazienkach przy pokojach, w których mieszkają osoby mniej sprawne.

            Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 3/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej PKPS w Starzynie.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej PKPS w Starzynie przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

                                                                                               1/ Ewa Feszler

                                                                                                2/ Mieczysława Nartowicz

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Mgr Kazimierz Półtorak


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2006-09-21 08:35:01
Data publikacji:  2006-09-21 08:35:01
Data modyfikacji:  2006-09-21 08:35:01 


Załączniki do informacji:
inf9787_Wystąpienie pokontrolne - dps Starzyna.htm [pobierz plik]
Wystąpienie pokontrolne - dps Starzyna.htm [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl