Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148279   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57, przeprowadzonej w dniu 13 września 2006r.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie, ul. 3 Maja 57 prowadzony jest na zlecenie powiatu augustowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Warszawskiej. Adres Domu: 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 57. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta). Obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej pełni Siostra Jadwiga Drewnik.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 163 z dnia 12.09.2006r. (PS.VI/EF/0939/163/06), wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1) dostosowanie poziomu usług do obowiązującego standardu,

2) ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

Ustalenia kontroli

I.                    Stopień realizacji programu naprawczego.

Z przedłożonej, przez Starostę powiatu Augustowskiego, analizy programu naprawczego z dnia 19.07.2004r wynika, że aby Dom posiadał wszystkie wymagane standardy zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1.    Modernizację II piętra w budynku głównym dla 15 mieszkanek z urządzeniem łazienki, pokoju dziennego pobytu, jadalni; poprzez remont z jednej dużej sali wykonano 3 pokoje trzyosobowe o powierzchni 18,90m2 każdy i pokój dwuosobowy o powierzchni 12,76 m2. Urządzono łazienkę z wanną i prysznicem, 3 sedesami i 3 umywalkami. W łazience ustawiono pralkę automatyczna, z której mieszkanki mogą korzystać. Ponadto, na piętrze tym znajdują się następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, gabinet pielęgniarski i medycznej pomocy doraźnej, łazienka wyposażona w wannę, 2 sedesy i 2 umywalki.

2.    Zainstalowanie windy osobowej w budynku głównym; zgodnie z § 6, ust 1, pkt 1) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) w domach pomocy przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zalecany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu dźwig ten nie będzie montowany. W budynku tym mieszkają wszystkie sprawne fizycznie mieszkanki.

3.    Osiągnięcie wymaganego wskaźnika zatrudnienie - do końca 2006 r.

Dom osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, który dla tego typu domu wynosi nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca. Na dzień kontroli w Domu zatrudnionych było 68 osób. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 49 osób w tym 40,6 w przeliczeniu na pełne etaty tj. 4 pielęgniarki w tym jedna na ½ etatu, 5 starszych opiekunów w tym 2 na ½ etatu, 11 opiekunów, młodszy opiekun na ½ etatu, 7 starszych pokojowych, 9 pokojowych, pracownik socjalny, rehabilitantka, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych na ½ etatu, psycholog na ½ etatu, logopeda na ¼ etatu, 4 instruktorów terapii zajęciowej każdy na ¼ etatu, lekarz psychiatra na 1/8 etatu).

Ponadto w Domu na rzecz mieszkańców usługi świadczy 8 wolontariuszy, z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług wolontarystycznych.  Według obowiązujących przepisów, przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami przy czym, przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć w DPS - 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Z ogólnej liczby 49 osób zatrudnionych w Domu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym 30% stanowi 15 osób. W związku z powyższym wskaźnik zatrudnienia w Domu wynosi 0,6 (tj. 40,6 etatu + 8 wolontariuszy : 80 mieszkańców).

II. Ocena warunków życia mieszkańców oraz ocena organizacji działania domu pomocy społecznej przy uwzględnieniu typu domu i uzasadnionych potrzeb mieszkańców.

            Dom Pomocy Społecznej w Augustowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach wielokondygnacyjnych z zamontowanymi systemami przyzywowo-alarmowym i alarmowo-przeciwpożarowym. Przed wejściem do budynku głównego wykonany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugi budynek także pozbawiony jest barier architektonicznych. W środku zainstalowana jest winda, przed wejściem do budynku zamontowana jest platforma schodowa.

Dom dysponuje 80 miejscami. W dniu kontroli przebywało w nim 80 dziewcząt.

            W budynku głównym Domu od ul. 3-go Maja znajdują się następujące pomieszczenia:

A) na parterze:

1)      kaplica,

2)      pokój gościnny,

B) na I piętrze ( mieszkają dziewczęta z V grupy - 17 osób) :

1)      pokój dziennego pobytu

2)      pokoje mieszkalne:

-                                                  6 pokoi dwuosobowych, każdy o powierzchni 13,5m2,

-                                                  2 pokoje  jednoosobowe o pow. 15,16m2,

-                                                  pokój trzyosobowy o pow. 25,6 m2,

3)      2 łazienki, wyposażone łącznie w 2 wanny, prysznic, 4 sedesy, 4 umywalki, 2 pralki automatyczne, suszarki na bieliznę dziewcząt.

4)      jadalnia z kuchenką pomocniczą,

C) na półpiętrze: WC, wyposażone w sedes i umywalkę,

D) na II piętrze ( mieszka część dziewcząt z II grupy - 12 osób) :

1)      pokój dziennego pobytu,

2)      2 łazienki, wyposażone łącznie w 5 sedesów, 2 wanny, prysznic, 5 umywalek, pralkę automatyczną,

3)      pokoje mieszkalne:

-     3 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 18,90 m2,

-     2 pokoje dwuosobowe, każdy o powierzchni 12,76m2,

-     pokój jednoosobowy o pow. 15,16m2,

4)      jadalnia z kuchenką pomocniczą,

5)      gabinet medycznej pomocy doraźnej,

6)      gabinet lekarski.

E) na poddaszu:

1)      pokój trzyosobowy o pow. 26 m2 z łazienką wyposażoną w prysznic, umywalkę, sedes

            Drugi budynek od ulicy Młyńskiej, znajdują się w nim następujące pomieszczenia:

A)  na parterze:

1)      gabinet kinezyterapii,

2)      sala do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

3)      sala doświadczania świata,

4)      sala hydroterapii,

5)      2 łazienki wyposażone łącznie w prysznic, wannę, 2 sedesy, 2 umywalki,

6)      pokój gościnny z łazienką,

7)      sala komputerowa

B)       na I piętrze ( mieszkają dziewczęta z I grupy - 15 osób) :

1)      jadalnia z kuchenką pomocniczą,

2)      2 pokoje dziennego pobytu,

3)      4 łazienki, wyposażone łącznie w: 7 umywalek, 3 wanny, 9 sedesów + krzesła sedesowe, 2 prysznice,

4)      gabinet medycznej pomocy doraźnej,

5)      podręczne pomieszczenie do prania i suszenia, wyposażone w wannę, pralkę, wirówkę, suszarki,

6)      pokoje mieszkalne ( mieszkają dziewczęta z IV grupy - 18 osób) :

-     3 pokoje dwuosobowe,  każdy o pow. 14,40 m2,

-     4 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 18 m2,

7)      kuchenka, w której pracownicy przygotowują posiłki - papki dla dzieci

C)      na II piętrze ( mieszkają dziewczęta z I grupy - 15 osób) :

1)      pokoje mieszkalne:

-     3 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 25,5 m2,

-     3 pokoje dwuosobowe, każdy o pow. 17,16 m2; przy wszystkich pokojach znajdują się łazienki wyposażone w wannę lub prysznic, sedes i umywalkę,

W drugiej części piętra znajdują się pokoje ( mieszkają dziewczęta z III grupy - 16 osób):

1) pokoje mieszkalne:

-     3 pokoje dwuosobowe, każdy o pow. 18 m2,

-     2 pokoje trzyosobowe, każdy o pow. 22m2,

-     pokój czteroosobowy o pow. 22m2,

2) jadalnia z kuchenką pomocnicza,

3) pokój dziennego pobytu,

4) łazienka, wyposażona łącznie w : 3 prysznice, wannę, 2 sedesy, 5 umywalek

5) toaleta z sedesem i umywalką,

D)      na poddaszu znajdują się 2 pokoje gościnne z łazienkami.

            Wszystkie pokoje mieszkalne mają wymagany ustawą metraż. Wyposażone są zgodnie z obowiązującym standardem w tapczan/łóżko, krzesła, stół, szafkę nocną. Szafy ubraniowe znajdują się w pokojach. Dom spełnia wymagane standardy w zakresie warunków sanitarnych. Przy urządzeniach sanitarnych zamontowane są uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. W Domu zgodnie z wymaganiami standardowymi znajdują się wszystkie pomieszczenia do infrastruktury dziennej. Zarówno w salach do terapii, w pokojach dziennego pobytu oraz pokojach mieszkalnych znajdują się zabawki dostosowane do wieku i sprawności intelektualnej mieszkanki.

Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, urządzone kolorowo i estetycznie, przyozdobione pracami mieszkańców, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

            Dom spełnia wymagane standardy w zakresie wyżywienia. Zapewnia się mieszkankom możliwość wyboru zestawu posiłków oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Posiłki wydawane są w następujących przedziałach czasowych:

- śniadanie w godzinach 7.00 - 9.00,

- II śniadanie godzina 10.30

- obiad w godzinach 12.00 - 14.00,

- kolacja w godzinach 18.00 - 20.00.

            Dziewczęta posiłki spożywają w jadalniach lub w pokojach mieszkalnych, w razie potrzeby są karmione. Na dzień kontroli w Domu 30 dziewcząt było karmionych. Wszystkim mieszkankom przygotowywane są posiłki lekkostrawne, z czego 20 jest miksowanych.

            Dom zapewnia mieszkankom nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Ubranie prane jest w pralni w Domu, przed oddaniem jest ono znakowane, dzięki czemu po praniu wraca do dziewczynki. Dom zapewnia także środki higieny osobistej i inne rzeczy osobistego użytku.

Pracę socjalną na rzecz mieszkańców świadczy pracownik socjalny zatrudniony w Domu od dnia 01.09.2006 r. Na potrzeby mieszkanek kupowana jest następująca prasa: Miś, Świerszczyk, Poznaj swój kraj, Nasz Dziennik, Mały Gość Niedzielny, Mały Przewodnik. Przepisy prawne dot. domów pomocy społecznej znajdują się kancelarii.

W dniu kontroli w Domu przebywało 80 mieszkanek. Większość mieszkanek wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu czynności życia codziennego. Przy pomocy sprzętu ortopedycznego (kul) poruszają się 2 mieszkanki, 20 mieszkanek jest leżących.

Wszystkie osoby w wieku obowiązku szkolnego realizują go; 5 dziewcząt uczęszcza do gimnazjum, 2 do szkoły podstawowej. Dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim zorganizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trzech grupach: dwie grupy trzyosobowe, jedna grupa dwuosobowa.

Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczą: pielęgniarki, opiekunki i pokojowe. Pracują one w systemie trzyzmianowym tj. w godzinach 700 - 1400, 1400 - 2200, 2200 - 600. W ciągu dnia opiekę mieszkankom zapewnia 10 opiekunek, 6 pokojowych, 2 pielęgniarki. W nocy na dyżurze pracują: 2 opiekunki, pokojowa, pielęgniarka. Ponadto w nocy, gdy zachodzi taka potrzeba pomocą służą siostry, które mieszkają w Domu. Ponadto, w ciągu dnia z mieszkańcami pracują: psycholog, pracownik socjalny, technik fizjoterapii, logopeda, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Opiekę medyczną zapewnia mieszkankom lekarz rodzinny z Przychodni NZOZ w Augustowie, który przyjeżdża na wizyty do DPS lub, gdy zachodzi taka potrzeba, mieszkanki są zawożone do przychodni. W Domu zatrudniony jest na 1/8 psychiatra, który jest w Domu dwa razy w miesiącu. Dom ponosi odpłatność za leki do wysokości limitu ceny.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa w formie zorganizowanych zajęć plastycznych, muzycznych, komputerowych i teatralnych. Prowadzona jest pracownia ceramiczna, hydromasażu, rehabilitacji. W Domu prowadzona jest terapia logopedyczna oraz zajęcia usprawniające w sali doświadczania świata. Wszystkie mieszkanki uczestniczą w poszczególnych zajęciach. Ponadto w Domu prowadzona jest terapia indywidualna.

W Domu uroczyście obchodzone są święta roczne oraz osobiste rocznice mieszkanek (urodziny, imieniny). Dziewczęta stale uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Często wyjeżdżają poza teren Domu na spotkani integracyjne, przeglądy i imprezy kulturalno-oświatowe.

Opiekę duszpasterską mieszkankom zapewnia kapłan, zatrudniony w Domu na ¼ etatu. W kaplicy Domu odprawia codziennie msze św. W 2005 roku w Domu zmarły 2 mieszkanki, pogrzebem w obu przypadkach zajmowała się rodzina.

Dyrektor Domu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje mieszkanki w środy i soboty w godzinach 830 do 930.

Mieszkanki mają zapewniony kontakt z psychologiem, który zatrudniony jest na ½ etatu.

Dom osiągnął wszystkie wymagane standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837)

            Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Augustowie przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2. Mieczysława Nartowicz

Siostra Jadwiga Drewnik

( podpis Dyrektora )


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  12.10.2006 09:51:29
Data publikacji:  12.10.2006 09:51:29
Data modyfikacji:  12.10.2006 09:51:29 


Załączniki do informacji:
inf9933_Wystapienie pokontrolne dps Augustów.doc [pobierz plik]
Wystapienie pokontrolne dps Augustów.doc [pobierz plik]

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl