Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329089   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, dnia 2006-10-27

Protokół z kontroli problemowej

Jednostka kontrolowana: Urząd Marszałkowski w Białymstoku,

15-888 Białystok, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

NIP: 542-25-42-016, Nr REGON: 050667685.

Podstawa kontroli: Polecenie służbowe ( upoważnienie nr 77/06 z dnia 2006-09-12 ) Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Ewy Stachowicz.

Kontrolę przeprowadził: Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju Regionalnego Stanisław Pochodowicz w dniach: 2006-09-18, 2006-09-20, 2006-09-21 i 2006-09-26. Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Marszałkowskiego dnia 2006-09-18 pod numerem 13.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Janusz Krzyżewski - Marszałek Województwa Podlaskiego. Kontroli dokonano w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, którego dyrektorem jest Pan Jarosław Idźkowski od dnia 2003-06-01.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pan Józef Remżyk - Kierownik Referatu Infrastruktury,

- Pan Piotr Koper - Inspektor Referatu Infrastruktury.

Przedmiot kontroli: wpisywanie (skreślanie) przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorstw na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz sposób nadzoru przez Urząd Marszałkowski szkoleń kierowców przewożących towary niebezpieczne w okresie: 2004-01-01 - 2006-09-15.

Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz. 1671),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2004 r w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. nr 194, poz. 1989),

- Zarządzenie wewnętrzne Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli.

1. W okresie objętym kontrolą ( 2004-01-01 - 2006-09-15 ) Urząd Marszałkowski dokonał wpisu do rejestru dla osiemnastu podmiotów, które uzyskały uprawnienia na prowadzenie kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Uprawnienia takie w w/w okresie otrzymały następujące podmioty:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Białymstoku,

15-553 Białystok, ul. Wiewiórcza 64, wpis do rejestru nr 1 z dnia 30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Suwałkach,

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 24, wpis do rejestru nr 4 z dnia 30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia w Białymstoku,

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4, wpis do rejestru n r 2

z dnia 30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Ośrodek Szkoleń BHP „MIRYAN” w Białymstoku, 15-024 B-stok,

ul. Kraszewskiego 9/27, wpis do rejestru nr 3 z dnia

30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek

Kształcenia Zawodowego, 15-003 B-stok, ul. Sienkiewicza 77,

wpis do rejestru nr 5a z dnia 30-11-2004 na prowadzenie

kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce, 16-100 Sokółka,

ul. Grodzieńska 76, wpis do rejestru nr 5b z dnia 30-11-2004

na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Armii

Krajowej 43, wpis do rejestru nr 5c z dnia 30-11-2004

na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku, 11-500 Giżycko,

ul Kopernika 5, wpis do rejestru nr 5d z dnia 30-11-2004 na

prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach, 16-400

Suwałki, ul. Kościuszki 23, wpis do rejestru nr 5e z dnia

30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim,

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22, wpis do rejestru

nr 5f z dnia 30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, 18-402 Łomża,

ul. Wojska Polskiego 161, wpis do rejestru nr 6 z dnia

30-11-2004 na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży, 18-400 Łomża,

AL. Legionów 49 ), wpis do rejestru nr 7 z dnia 30-11-2004

na prowadzenie kursów kat. 1, 2, 3, 4.

- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo — Technicznych NOT,

15-950 B-stok, ul. Skłodowskiej-Curie 2, wpis do rejestru nr 8

z dnia 30-11-2004 na prowadzenie kursu kat. 1.

- GRUPAEKO Piotr Żebrowski, 18-300 Zambrów, ul. Magazynowa

8, wpis do rejestru nr 9 z dnia 14-01-2005 na prowadzenie

kursów kat. 1, 2.

- Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński, 18-400 Łomża,

Al. Legionów 135B, wpis do rejestru nr 10 z dnia 4-03-2005

na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Spółka z o. o. „DOMINO” 16-400 Suwałki, ul. Daszyńskiego 5,

wpis do rejestru nr 11 z dnia 03-06-2005 na prowadzenie

kursów kat 1, 2.

- Firma Szkoleniowo - Doradcza Marcin Łapiński, 18-100 Łapy,

Łapy-Dębowizna 109, wpis do rejestru nr 12 z dnia 3-08-2005

na prowadzenie kursów kat. 1, 2.

- Spółka z o. o. TOP 2001, 15-113 B-stok, ul. Gen. Andersa 38,

wpis do rejestru nr 13 z dnia 05-07-2006 na prowadzenie

kursów kat 1, 2.

W w/w okresie decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 25-08-2006, nr DIS.I.5433-66/06 w sprawie wykreślenia spółki z o. o. DOMINO z rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, wykreślono w/w firmę z rejestru na jej prośbę. Wykaz podmiotów zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego prowadzących kursy dokształcające dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz kategorie (uprawnienia) kursów przedstawia zał. nr 1.

2. Dokumentacja każdego podmiotu jest umieszczona w oddzielnej teczce oznaczonej symbolem DIS.I.5433- nr teczki / rok. W każdej teczce są umieszczone dokumenty zawierające:

- wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające,

- zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające,

- ramowy program kursów dokształcających,

- dokumenty o warunkach lokalowych gwarantujących, zgodną z przepisami, realizację kursów dokształcających,

- wykaz przepisów w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz rodzaje kursów dokształcających,

- wykaz wykładowców wraz z dokumentacją potwierdzającą ich kwalifikacje,

- dane o uregulowanych zobowiązaniach podatkowych, składkach na ubezpieczenia społeczne i innych opłatach,

- zaświadczenia o niekaralności osób zarządzających podmiotem oraz o braku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

Proces uzyskania uprawnień przez firmę na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewożących niebezpieczne towary przedstawiono na przykładzie spółki z o. o. TOP 2001.

Spółka z o. o. TOP 2001 15-113 Białystok, ul. Andersa 38 wystosowała dnia 5 lipca 2006 r. pismo nr TOP/MS/16/06 do Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, które zawiera następujące załączniki:

1/ wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające,

2/ oświadczenie o prawdziwości danych i znajomości ustawy z dnia 28.10.2002 r.

- o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

3/ opis działalności TOP 2001 Sp. z o. o. w Białymstoku i warunków lokalowych

umożliwiających prowadzenie kursów dokształcających podstawowych i

doskonalących dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,

4/ wykaz wykładowców posiadających uprawnienia do prowadzenia kursów

dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne tj.:

- Bohdan Marciniak - doradca ADR, nr świadectwa 244/2002,

- Kazimierz Grabowski — oficer Straży Pożarnej (9 załączników potwierdzających

kwalifikacje Kazimierza Grabowskiego),

5/ kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców: nr KRS 0000002195,

6/ kopia zaświadczenia o nadaniu NIP: 966-15-49-443,

7/ szczegółowy program kursów dokształcających zawierający tematy zajęć ze

wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania,

8/ wykaz posiadanych przepisów prawnych dotyczących przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych,

9/ kopia umowy ze Stacją Paliw KARP SJ. Suwałki o możliwości przeprowadzenia

ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dla kierowców przewożących

towary niebezpieczne,

10/ wykaz wyposażenia i środków dydaktycznych do prowadzenia w/w kursów,

11/ kopia umowy z Suwalsko — Mazurską Szkołą Zarządzania i Biznesu „ARES”

w Suwałkach w sprawie wynajmu pomieszczeń dydaktycznych na prowadzenie

kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,

12/ zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 051986747,

13/ zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Pana Krzysztofa

Panka - Prezesa Zarządu Spółki z o. o. TOP 2001,

14/ zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności Pani Małgorzaty

Haliny Musiał - księgowej spółki z o. o. TOP 2001,

15/ zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS przez w/w spółkę

16/ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

(potwierdza Urząd Skarbowy)

Po otrzymaniu w/w dokumentów pracownik Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę warunków lokalowych niezbędnych do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, zaplecza sanitarnego oraz zbioru przepisów prawnych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych stosownie do art. 12, ust. 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Po pozytywnym wyniku kontroli i uzupełnieniu informacji do złożonego wniosku Marszałek Województwa Podlaskiego wystawił 7 sierpnia 2006 r. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające spółkę z o. o. TOP 2001 po numerem 13. Kserokopie: zaświadczenia, wniosku oraz załączników do wniosku zamieszczono w zał. nr 2.

3. W okresie objętym kontrolą niżej wymienione podmioty przeprowadziły kursy, których ilościowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.

Podmiot prowadzący kurs

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

1

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

14

10

7

2

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

14

19

21

3

Ośrodek Szkoleń BHP „MIRYAN”

W Białymstoku

16

11

8

4

Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia w Białymstoku

7

7

4

5

Firma Szkoleniowo — Doradcza

Marcin Łapiński, w Łapach

-

1

1

6

Ośrodek Szkolenia Kierowców,

Ryszard Kamiński w Łomży

-

-

4

7

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łomży

10

10

8

8

Z -- d Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Białymstoku

8

12

2

9

Z — d Doskonalenia Zawodowego w Łomży

8

14

5

10

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce

6

5

5

11

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach

6

4

3

12

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

4

8

2

13

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku

2

4

2

Razem ilość kursów w roku

95

105

72

W objętym kontrolą okresie nie organizowały kursów podmioty:

- Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo — Technicznych Naczelnej

Organizacji Technicznej (NOT) w Białymstoku,

- Spółka z o. o. „DOMINO” w Suwałkach,

- GRUPA — EKO Piotr Żebrowski w Zambrowie,

- Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Bielsku Podlaskim,

- TOP 2001, spółka z o. o. w Białymstoku.

4. Wymienione w zał. nr 1 firmy zatrudniają n/w wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub

b) posiadają świadectwo doradcy ADR.

ad a) Anatol Boruta, kierownik Ośrodka ZDZ,

Jacek Dobrzyński, oficer Policji,

Jan Dobrzyński, wykładowca,

Tomasz Góralczyk, kierownik Ośrodka ZDZ,

Kazimierz Grabowski, oficer Straży Pożarnej,

Andrzej Konuszewski, inspektor Transportowego Dozoru Techn.,

Józef Laskowski, oficer, Straży Pożarnej,

Jerzy Łapiński, instruktor w Biurze Konstrukcyjnym „MADRO”,

Piotr Osiennik, nauczyciel szkoły średniej, technicznej,

Aleksander Pyłkowski, rzeczoznawca, biegły sądowy,

Andrzej Sutuła, oficer Straży Pożarnej.

Ad b) Dariusz Ciereszko, nr świadectwa doradcy 2/WITD-X/2004,

Sławomir Gobcewicz, nr świadectwa doradcy 380/2002,

Mirosław Grzybowski, nr świadectwa doradcy 197/2002,

Stanisław Kozula, nr świadectwa doradcy 021/OL/2003,

Marcin Łapiński, nr świadectwa doradcy 10/WITD-X/2004,

Bohdan Marciniak, nr świadectwa doradcy 244/2002,

Adam Smolak, nr świadectwa doradcy 7/WITD-X/2004,

Krzysztof Szczech, nr świadectwa doradcy 1/WITD-X/2004,

Jerzy Tomaszuk, nr świadectwa doradcy 003/2003,

Kazimierz Załuska, nr świadectwa doradcy 142/2001,

Piotr Żebrowaki, nr świadectwa doradcy 007/2003.

Doradcy ADR Stanisław Kozula, Bohdan Marciniak, Jerzy Tomaszuk, Kazimierz Załuska oraz Jan Dobrzyński prowadzą wykłady na kursach dla kilku podmiotów gospodarczych, pozostali są zatrudnieni tylko przez jeden podmiot.

5. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne sprawują, wyznaczone Postanowieniem Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 6 czerwca 2005 r. na podstawie art. 10, pkt 7 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz, 1671), niżej wymienione osoby:

- Jarosław Idźkowski — Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska,

- Józef Remżyk — Kierownik Referatu Infrastruktury,

- Piotr Koper — Inspektor Referatu Infrastruktury,

które też uczestniczą w egzaminowaniu kursantów w charakterze przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Z wyjaśnień osób udzielających informacji wynika, iż dotychczas nie kontrolowano podmiotów prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w trakcie trwania tych kursów oraz realizacji ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego ( art. 15, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. — o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ). Nie ustalono również planów (np. rocznych) takich kontroli. Wynika to m. In. z powodu dużej ilości przeprowadzanych kursów (viz. tabela str. 5) oraz z obciążeń innymi obowiązkami osób uprawnionych do kontroli.

Podmioty składały terminowo ( do 31 stycznia każdego roku ), do Marszałka Województwa, sprawozdania zawierające informacje o osobach, które ukończyły kurs dokształcający w roku poprzednim oraz o numerach zaświadczeń ADR wydanych tym osobom. Nie wszystkie podmioty, które prowadziły kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne dokładnie realizowały wymóg w/w ustawy, odnośnie informowania Marszałka Województwa na 7 dni przed rozpoczęciem kursu dokształcającego o terminie , czasie i miejscu kursu wraz z listą jego uczestników.

Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane w ustawowym terminie

Dyrektorowi Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska może zgłosić zarządzającemu kontrolę w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

6. Nie stwierdzono w protokóle poprawek ani skreśleń.

7. Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi

Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu

Marszałkowskiego a drugi kontrolującemu.

Marszałek Województwa

St. Inspektor Wydziału

Podlaskiego

Rozwoju Regionalnego

/-/

Podlaskiego Urzędu

Janusz Krzyżewski

Wojewódzkiego

/-/

Stanisław Pochodowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2006-10-31 08:23:13
Data publikacji:  2006-10-31 08:23:13
Data modyfikacji:  2006-10-31 08:30:22 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl