Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25082133   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w UM w Białymstoku - PHARE 2003. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

wystąpienie pokontrolne - phare 2003
Autorzy: Barbara Budnik,

WOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

WZF.I.BB.0930-6-9/06

Białystok, 13 listopada 2006r.

Szanowny Pan

Ryszard Tur

Prezydent
Miasta Białegostoku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie zapisów „Systemu Wdrażania Programu Spójności Społecznej
i Gospodarczej PHARE 2003”, zaakceptowanego przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 2 września 2005 roku oraz Porozumienia zawartego w dniu 21 lutego 2005r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok, w sprawie realizacji projektu PL2003/004-379.05.29 „Podlaskie – wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku” w ramach Programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza , została przeprowadzona 6 października 2006r. przez przedstawicieli BZFE Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz na miejscu realizacji projektu.Celem w/w kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Programu Phare 2003 SSG oraz ocena poprawności realizacji w/w inwestycji.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez:
Zastępcę Prezydenta Miasta oraz Skarbnika Miasta w dniu 6 listopada 2006r.

W trakcie kontroli ustalono, że pozyskane dotychczas środki przez Miasto Białystok
z Programu Phare 2003 SSG na projekt PL2003/004-379.05.29 „Podlaskie – wzmocnienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Białymstoku” były wykorzystywane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.

Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania w przyszłej działalności jednostki.

WOJEWODA PODLASKI

/-/

Jan Dobrzański

Publikator: Barbara Budnik Data utworzenia:  2006-11-21 09:35:54
Data publikacji:  2006-11-21 09:35:54
Data modyfikacji:  2006-11-21 09:35:54 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl