Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148344   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI

PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej w Łomży ul. Polowa 39 - przeprowadzonej w dniu 21.11.2006 roku w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Łomży o wydanie zezwolenia na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony jest przez miasto Łomża. Prezydent posiada warunkowe zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Domu na czas określony tj. do 31.12.2006r.

Adres Domu: 18-400 Łomża, ul. Polowa 39. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 102 miejsca. Dyrektorem Domu jest Pan Franciszek Chrzanowski.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr 208 z dnia 20.11.2006, (PS.VI/EF/0939/208/06) wydanego w upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

Poziom i struktura zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Ustalenia kontroli

W dniu kontroli w Domu Pomocy Społecznej przebywało 100 mieszkanek.

W Domu ogółem zatrudnionych było 90 osób w tym 88,6 w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnione były 63 osoby, w tym: 15 starszych opiekunów, 6 opiekunków, 4 pokojowe, 2 terapeutów, 1 psycholog na 1/10 etatu, 6 instruktorów terapii zajęciowej, 10 starszych pokojowych, 2 pracowników socjalnych, kierownik działu medyczno-rehabilitacyjnego, 2 kierowników zespołów, 2 zastępców kierowników zespołów, 4 techników fizjoterapii, dietetyk, 7 starszych pielęgniarek w tym jedna na ½ etatu, w przeliczeniu na pełne etaty 61,6, co daje wskaźnik zatrudnienia 0,6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2005 r. Nr 27, poz. 1837) wskaźnik pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla tego typu Domu powinien wynosić nie mniej niż 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

            Od dnia 16.10.2006 roku w Domu został zatrudniony na 1/10 etatu psycholog, który w Domu jest w każdy poniedziałek w godzinach 1200-1530.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 3/2006.

            Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży.

            W przypadku, gdy Dyrektor DPS nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

            Ponadto, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łomży przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podpisy kontrolujących

1.   Ewa Feszler

2.   Mieczysława Nartowicz

Franciszek Chrzanowski

( podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  15.01.2007 12:56:06
Data publikacji:  15.01.2007 12:56:06
Data modyfikacji:  15.01.2007 12:56:06 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl