Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148444   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI

PROTOKÓŁ

z kontroli  problemowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9 -  przeprowadzonej w dniach 13-14 stycznia 2004r., REGON 000304674

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia  Nr  1 z dnia 12 stycznia br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1.      P. Janusz Kozłowski -  dyrektor Domu Pomocy Społecznej

2.      P. Danuta Borowska- kierownik oddziału

3.      P. Halina Chrostowska - kierownik oddziału

4.      P. Hanna Pyczet - instruktor kulturalno- oświatowy

5.      P. Elwira Ziarko - masażysta

6.      P. Irena Abraszek - starszy administrator ds. pracowniczych

Przedmiot kontroli:

1/ stopień realizacji programu naprawczego,

2/ struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych

w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2003 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.        Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

2.        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929)

3.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z póżń. zm.).

Ustalenia kontroli

I.                    Realizacja programu naprawczego.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku nie spełniał wymaganych standardów w zakresie:

1.    zapewnienia mieszkańcom pokoi mieszkalnych, zgodnie z wymaganymi normami w zakresie powierzchni,

2.    wymaganej liczby łazienek i toalet,

3.    wymaganych pomieszczeń na: terapię zajęciową kuchenkę pomocniczą, pomieszczeń pomocniczych do prania i suszenia, pokój gościnny, palarnię,

4.    likwidacji barier architektonicznych,

5.    zatrudnienia pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem.

W celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług w "Programie naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku ul. Świerkowa 9" w okresie objętym kontrolą zaplanowano następujące prace:

1)      W zakresie potrzeb bytowych:

-       budowa nowego obiektu na 92 miejsca do 2002 r. (w tym przeniesienie kuchni do nowobudowanej części oraz poszerzenie jadalni o 40 miejsc; powstanie pracowni rehabilitacji i usprawniania z wykorzystaniem bazy fizykoterapii, sal ćwiczeń grupowych i stanowisk do usprawniania indywidualnego oraz modernizacji obecnej bazy; utworzenie w nowo wybudowanym budynku kuchenek pomocniczych, pokoi dziennego pobytu, pralni, suszarni, palarni, kaplicy oraz pomieszczenia "pro morte".

-       wyposażenie obiektu w windy w toku budowy nowego budynku części łącznikowej do 2002 r.

2)      W zakresie organizacji działalności wspomagającej: uruchomienie właściwych pracowni terapeutycznych, takich jak plastyczna, gospodarstwa domowego - rok 2002.

            Ad 1.

            Budowa nowego trzykondygnacyjnego obiektu zrealizowana została zgodnie z programem naprawczym. Przeprowadzka do nowego budynku, jak wynika z wyjaśnień kierownik zespołu, nastąpiła w grudniu 2002 roku. W budynku zniesione są bariery architektoniczne: przed wejściem wykonane zostały podjazdy, zainstalowano windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych, w łazienkach i na korytarzach zamontowano poręcze.

Obecnie na III piętrze znajduje się część rehabilitacyjna na którą składa się:

1)       gabinet elektroterapii,

2)       gabinet magnetoterapii,

3)       gabinet hydroterapii,

4)       gabinet do terapii cieplnej,

5)       gabinet laseroterapii,

6)       sala do ćwiczeń indywidualnych, wyposażona w rotory nożne i ręczne, stoły do ćwiczeń manualnych, UGUL, krzyżak,

7)       sala rehabilitacji wyposażona w rotory, drabinki, materace, ergometry, miniatlasy, wioślarz, stepper, jeździec, pasy wibracyjne, drabinki.

            Wszystkie gabinety wyposażone są w specjalistyczny nowy sprzęt.

            Pokoje mieszkalne znajdują się na I i II piętrze oraz na parterze. Rozkład pomieszczeń na I i II piętrze jest analogiczny i przedstawia się następująco:

1)        dyżurka pielęgniarek na którą składa się gabinet zabiegowy i punkt pielęgniarski,

2)        pokoje mieszkalne w ilości: 4 pokoje jednoosobowe, 10 pokoi dwuosobowych, oraz 2 pokoje 3-osobowe. Pokoje mieszkalne wyposażone są w tapczany, szafki przyłóżkowe, stół, krzesła, system przyzywowo-alarmowym. Do każdego pokoju jednoosobowego i dwuosobowego przylegają łazienki wyposażone w brodzik, umywalkę i sedes. Dwa pokoje trzyosobowe połączone są jedną wspólną łazienką co nie jest zgodne z obowiązującymi standardami, gdzie z jednej łazienki powinno korzystać nie więcej niż 5 osób a w przypadku toalet nie więcej niż cztery osoby.

3)        punkt biblioteczny na I piętrze, pracownia plastyczna na I piętrze,

4)        pokój dziennego pobytu,

5)        kuchenka pomocnicze,

6)        dyżurka pokojowych,

7)        ogólnodostępna łazienka mieszkańców wyposażona w wannę dostępną z 3 stron,  sedes, zlew,

8)        podręczne pomieszczenie do prania i suszenia wyposażona w deskę do prasowania i zlew, zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora pralki zostaną zakupione w miarę posiadanych środków finansowych,

9)        garderoba w której znajduje się odzież ogólnego użytku dla mieszkańców.

            Na parterze mieszczą się następujące pomieszczenia:

1)      sala dziennego pobytu wyposażona w stolik, krzesła, TV,

2)      pokoje mieszkalne w ilości: 2 pokoje jednoosobowe, 2 pokoje trzyosobowe, 8 pokoi dwuosobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone są w tapczany, szafki przyłóżkowe, stół, krzesła, system przyzywowo-alarmowym. Do każdego pokoju jednoosobowego i dwuosobowego przylegają łazienki wyposażone w brodzik, umywalkę i sedes. Dwa pokoje trzyosobowe tak jak na I i II piętrze połączone są wspólną łazienką, w związku z czym nie spełniają obowiązujących standardów.

3)      dyżurka pielęgniarek i gabinet zabiegowy,

4)      kuchenka pomocnicza,

5)      dyżurka pokojowych,

6)      łazienka ogólnodostępna,

7)      pokój krawcowej,

8)      garderoba,

9)      jadalnia.

W piwnicy budynku usytuowane są następujące pomieszczenia: salonik fryzjerski, kaplica, pomieszczenie "pro morte" oraz pomieszczenie do wystawienia zwłok.

W trakcie kontroli ustalono, że pomieszczenia przeznaczone na kuchenkę pomocniczą nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na II piętrze kuchenka pomocnicza była całkowicie nie użytkowana, lodówka nie podłączona do prądu, pusta, szafki pozamykane, puste. Na I piętrze w kuchence lodówka była uruchomiona, znajdowały się w niej tylko własne produkty mieszkańców. Zarówno na I jak i na II piętrze kuchenki były pozamykane na klucz, który znajduje się w dyżurce pokojowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika zespołu podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne dla mieszkańców przez całą dobę znajdują się w dyżurce pokojowych. Są one wydawane i przygotowywane przez pokojowe na prośbę mieszkańca.

Na parterze kuchenka pomocnicza jest otwarta, w lodówce były tylko produkty własne mieszkańców, a podstawowe produkty żywnościowe i napoje, do których mieszkańcy powinny mieć dostęp całą dobę także znajdują się w dyżurce pokojowych i są przez nie przygotowane dla mieszkańców w zależności od ich potrzeb.

Funkcjonowanie tych kuchenek oraz umiejscowienie w dyżurkach pokojowych podstawowych produktów żywnościowych i napoi dla mieszkańców nie jest zgodne z wymaganymi standardami.

W trakcie kontroli stwierdzono także, że pozamykane są podręczne pomieszczenia do prania i suszenia. Klucz do tych pomieszczeń znajduje się w dyżurce pielęgniarek. Nieliczni mieszkańcy korzystają z powyższych pomieszczeń. Ustalono również, że brak pomieszczenia na palarnię, które zgodnie z programem naprawczym przewidziano na 2002 rok. Miejsce przeznaczone do palenia dla mieszkańców mieści się na korytarzu na II piętrze. Miejsce to nie spełnia wymagań określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Ad 2.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w DPS zorganizowano i wyposażono w podstawowy sprzęt pracownię plastyczną. Odbywające się w niej zajęcia prowadzi instruktor kulturalno-oświatowy. Zaplanowana w programie naprawczym na 2002 rok pracownia gospodarstwa domowego nie została uruchomiona. Zgodnie z wyjaśnieniami instruktora kulturalno-oświatowego docelowo funkcję takiej pracowni pełnią kuchenki pomocnicze, które jak stwierdzono nie funkcjonują.

II. Struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym DPS w skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska.

1)        dział opiekuńczo-rehabilitacyjny (pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, pracownicy rehabilitacji, dietetyczka, lekarze, pokojowe),

2)        dział terapeutyczny (instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, kapelani, psycholodzy),

3)        dział administracyjno-gospodarczy,

4)        sekcja finansowa,

5)        samodzielne stanowiska pracy ds. pracowniczych, bhp i pp., radca prawny.

6)        Na dzień kontroli w DPS zatrudnione były 93 osoby w tym 87,75 osób w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale opiekunczo-rehabilitacyjnym i terapeutycznym zatrudnionych było 58 osób (w przeliczeniu na pełne etaty 57) co daje wskaźnik zatrudnienia 0,35. W okresie objętym kontrolą w w/w działach zatrudnionych zostało 12 osób. W związku ze zwiększoną liczbą miejsc w DPS od października 2003 r. o 20 miejsc, wskaźnik zatrudnienia nie uległ zwiększeniu.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 13 losowo wybranych osób tj. 22,4 % wszystkich pracowników działów: opiekuńczo- rehabilitacyjnego i terapeutycznego. Kontroli poddano akta n/w osób (załącznik nr 1 do protokołu).

W trakcie kontroli ustalono, że kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Domu określone zostały w regulaminie wynagradzania pracowników wydanym Zarządzeniem Nr 2/2001 z dnia 15 stycznia 2001 roku (z późn. zm.) dyrektora Domu w sprawie zmian warunków wynagradzania za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9. Tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników określił załącznik nr 4 do w/w regulaminu. Ustalono, że określone regulaminem kwalifikacje pracowników poszczególnych stanowisk tj. starszy instruktor terapii zajęciowej, instruktor terapii zajęciowej, opiekun, młodszy opiekun są zaniżone w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych pracowników jakie zakłada Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późń. zm.).

Ponadto stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku "masażysty" nie posiada wymaganej regulaminem wynagradzania ukończonej szkoły masażystów.

Zgodnie z wyjaśnieniami starszego administratora ds. pracowniczych 7 osób podnosi we własnym zakresie swoje kwalifikacje zawodowe i tak:

-       4 pokojowe, w tym 2 uczą się w Liceum Ogólnokształcącym, jedna w Policealnym Studium Zawodowym na kierunku "opiekun w dps" oraz jedna studiuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

-       masażysta studiuje w Nauczycielskim Studium Rewalidacji i Resocjalizacji na kierunku pedagogika społeczna z pracą socjalną,

-       opiekunka studiuje na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Białymstoku,

-       pielęgniarka studiuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

W programie naprawczym Domu zaplanowano szkolenia pracowników nie rzadziej niż co dwa lata. W kontrolowanym okresie pracownicy Domu uczestniczyli w następujących zewnętrznych szkoleniach, kursach i warsztatach, w roku 2002:

-       w okresie 25.03- 16.05 instruktor ds. kulturalno- oświatowych uczestniczył w kursie I,II i III stopnia dla terapeutów zajęciowych w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie,

-       w dniu 22.03 lekarz uczestniczyła w Wiosennych warsztatach kardiologicznych

-       w dniach 15-17.05 konferencja nt.: Odleżyny- problem społeczny w Polsce. Medyczne i ekonomiczne aspekty profilaktyki i leczenia odleżyn. Uczestniczyły dwie pielęgniarki.

            W 2003 roku:

-       w dniu 11.12 seminarium "Osoba niepełnosprawna w Unii Europejskiej", uczestniczyło dwóch kierowników zespołów pielęgniarek oraz pracownik socjalny,

-       w dniu 30.05  konferencja na temat "Występowanie odleżyn u pacjentów hospitalizowanych i wprowadzenia standardów ich zapobiegania w zakładach opieki zdrowotnej oraz domach pomocy społecznej", uczestniczyło 4 pracowników.

      Ponadto pracownicy działów opiekunczo-rehabilitacyjnego i terapeutycznego Domu raz w miesiącu uczestniczą w szkoleniach prowadzonych przez kierowników zespołów według planu szkoleń opracowanego na początku każdego roku kalendarzowego. Ze szkoleń sporządzane są protokoły oraz listy obecności.

W 2002 roku pracownicy uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1.      Wartości duchowe w etosie pielęgniarki- 31.01.

2.      Prywatyzacja w służbie zdrowia, szanse i zagrożenia - 28.02.

3.      Cukrzyca - istotny program medyczny i społeczny w Polsce i krajach rozwiniętych - 29.03.

4.      Środki dezynfekcyjne - 30.04.

5.      Prowadzenie planu opieki indywidualnej w DPS - 14.05.

6.      Wpływa aktywności fizycznej na jakość życia osób w podeszłym wieku - 26.06.

7.      Choroba Alzheimera - 20.09

8.      Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy - 30.10.

9.      Schorzenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych - 28.11.

10.  Opieka nad pacjentem wczoraj i dziś - 27.12.

W 2003 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach o tematyce:

1.      Standard podstawowych usług w DPS. Prawa i obowiązki mieszkańca. Terapia zajęciowa i metody pracy z mieszkańcem. Odleżyny - leczenie - 17.01.

2.      Środki dezynfekcyjne - 26.02.

3.      Osteoporoza pomenopauzalna - 27.03

4.      Zasady żywienia przy schorzeniach pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych - 17.04

5.      Alergie wziewne - 29.05.

6.      Nietrzymanie moczu u mężczyzn - 26.06.

7.      Wczesne powikłania miejscowe stomii jelitowych - 25.09.

8.      Oparzenia - 30.10.

9.      Standard rozwoju zawodowego pielęgniarek w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - 27.11.

10.  Otyłość - 23.12.

W/w szkolenia miały głównie charakter medyczny. Zgodnie  z wymaganymi standardami pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego powinni uczestniczyć co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 2/2004.

Zlecenia pokontrolne i termin ich realizacji.

1.    1/ Udostępnić mieszkańcom kuchenki pomocnicze zgodnie z ich przeznaczeniem - niezwłocznie.

2.    2/ Zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi przez całą dobę - niezwłocznie.

3.    3/ Dostosować liczbę łazienek i toalet w pokojach trzyosobowych do obowiązujących standardów - niezwłocznie.

4.    4/ Zorganizować zgodnie z obowiązującymi przepisami palarnię - niezwłocznie.

5.    5/ Zorganizować zgodnie z programem naprawczym pracownię gospodarstwa domowego - niezwłocznie.

6.    6/ Dostosować wymagania kwalifikacyjne pracowników w regulaminie wynagradzania do obowiązujących przepisów - niezwłocznie.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, drugi Prezydent Miasta Białegostoku.

W przypadku, gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku lub Prezydent Miasta Białegostoku nie zgadzają się z ustaleniami i zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, mogą złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia.

             W przypadku nie skorzystania z w/w prawa dyrektor Domu Pomocy Społecznej zobowiązany jest powiadomić Wojewodę Podlaskiego w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Podpisy kontrolujących

                                                                                               1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

9.02.2004 r. Janusz Kozłowski

 (data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  01.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  01.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  01.03.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl