Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25296338   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli z zakresu nadzoru nad

prawidłowością prowadzenia  ewidencji działalności gospodarczej w gminach województwa podlaskiego  w 2006 roku.

 

Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o administracji rządowej i samorządowej w województwie ( Dz. U. z 2001r. Nr 80 poz. 872 z późn. zm. ) oraz art. 7a ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm. ) Wojewoda sprawuje nadzór nad ewidencją działalności gospodarczej na ternie gmin.

Zakres kontroli obejmował wybiórcze zbadanie  zgodności prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej z obowiązującymi przepisami w tym : terminowość, zachowanie prawidłowej klasyfikacji statystycznej, kompletność dołączonych do wpisu dokumentów, stan informacji dotyczący ewidencji działalności gospodarczej zawarty na stronie internetowej.

Kontrolą objęto 8 jednostek w tym : Urząd Miejski w Tykocinie, Urząd Gminy w Białowieży, Urząd Gminy Raczki, Urząd Miejski w Goniądzu, Urząd Gminy Boćki, Urząd Gminy Michałowo, Urząd Gminy Turośń Kościelna, Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie.

Przeprowadzone kontrole problemowe wykazały  uchybiania w tym :

- opłaty związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uiszczane były po fakcie wystawienia zaświadczeń,

- występowały często dokumenty -  zaświadczenia lub decyzje, na których brak było daty wpływu  lub potwierdzeń odbioru przez przedsiębiorców,

- nagminnie powtarzały  się niewłaściwe określenia miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

- sporadycznie występowały wypadki złożenia podpisu przez osoby nieupoważnione,

- występowały przypadki wydania decyzji na podstawie nieaktualnej bądź niewłaściwej podstawy prawnej.

        Wszystkie jednostki kontrolowane otrzymały zalecenia.

 

Białystok 10.10.2007r.

 

 

 


Publikator: Stanisław Pochodowicz Data utworzenia:  2007-10-10 00:00:00
Data publikacji:  2007-10-16 09:14:08
Data modyfikacji:  2007-10-16 09:21:49 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl