Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
27385416   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku

Podkategorie:
Kontrola problemowa w WITD Białystok
2008 r. - Kontrole - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2008 r. - Wizyty sprawdzające przeprowadzone przez IPOC
Kontrola doraźna Urzędu Marszałkowskiego Województwa podlaskiego w Białymstoku
Kontrola doraźna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodiznie w Suwałkach
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Kolnie
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Kolnie
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Łomży
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Suwałkach
Kontrola problemowa Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrola problemowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji na budowę urządzeń melioracji wodnych
Kontrola zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
Kontrole Urzędów Pracy
Kontrole Centrum Integracji Społecznej
Kontrole Domów Pomocy Społecznej
Kontrole doraźne w zakresie realizacji umów zawartych pomiędzy Wojewodą Podlaskim a organizacjami pozarządowymi
Kontrole finansowe
Kontrole Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych i Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych
Kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
Kontrole Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Kontrole Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kontrole problemowe w zakresie postępowania mandatowego
Kontrole problemowe w zakresie wykorzystanie dotacji podmiotowej przydzielonej na działalność statutową spółek wodnych
Kontrole problemowe Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Kontrole przebiegu poboru oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji zadań gmin w zakresie postępowań wobec dłuzników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej
Kontrole realizacji zadań gmin w zakresie świadczeń rodzinnych
Kontrole realizacji zadań JOPS z zakresu pomocy społecznej
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole Środowiskowych Domów Samopomocy
Kontrole turnusów rehabilitacyjnych
Kontrole Urzędów Miast i Gmin
Kontrole WBiZK
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole z zakresu spraw wojskowych
Kontrole z zakresu wydawania dowodów osobistych
Kontrole zakładów pracy chronionej

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Filipowicz Hubert, Michałowski Konrad, Poniatowicz Andrzej, Turycz Grzegorz, Czaban Andrzej, Feszler Ewa, Tomczuk Bernadeta, Breczko Marcin,

Protokół z kontroli problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 7 lutego 2008 r.
w Powiatowym Inspektortacie Weterynarii w Zambrowie.

przez mgr Beatę Gryckiewicz - inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  20.02.2008 08:29:34
Data publikacji:  20.02.2008 08:39:40
Data modyfikacji:  20.02.2008 08:40:17


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl