Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
27852440   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
 Strona główna >>  Dokumentacja kontrolna >>  Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku >>

Kategoria: Dokumentacja z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku

Podkategorie:
Kontrole realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami
2013 - Kontrole ZPORR
2013 r. - Kontrole przeprowadzone przez IPOC
Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w 2013 r.
Kontrola Urzędów Miast i Gmin 2013 r.
Kontrola zadania "Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych" - Województwo Podlaskie
Kontrole Centrów Integracji Społecznej
Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej
Kontrole finansowe w 2013
Kontrole jednostek administracji zespolonej – 2013 r.
Kontrole organizacji pożytku publicznego
Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
Kontrole ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kontrole ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
KONTROLE PLANOWE Z ZAKRESU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO W 2013 R.
Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Kontrole Powiatowych Urzędów Pracy
Kontrole Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 r.
Kontrole przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
Kontrole realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2013 r.
Kontrole realizacji zadań na rzecz kombatantów
Kontrole realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
Kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kontrole realizacji zadań z zakresu Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"
Kontrole świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Kontrole Urzędów Stanu Cywilnego
Kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Kontrole w Domach Pomocy Społecznej
Kontrole w Ośrodkach Pomocy Społecznej
Kontrole w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Kontrole w Placówkach Zapewniających Całodobową Opiekę Osobom Niepełnosprawnym, Przewlekle Chorym lub w Podeszłym Wieku.
Kontrole w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Kontrole w PWT Litwa-Polska 2007-2013
Kontrole w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
Kontrole w ramach Programu "Radosna Szkoła"
Kontrole w Środowiskowych Domach Samopomocy i Powiatowych Ośrodkach Wsparcia.
Kontrole w zakresie oceny przestrzgania zasad i trybu wydatkowania środków FP
Kontrole Wydziału Bezpieczeństwa i ZK w 2013
Kontrole z dotacji celowych budżetu państwa
Kontrole z zakresu cmentarnictwa wojennego
Kontrole zadań zrealizowanych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Kontrole zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej

Informacji w kategorii: 0
Opiekunowie kategorii: Michałowski Konrad, Kucharczyk Rafał, Rynkiewicz Maciej, Wyszyńska-Sosnowska Grażyna, Kędzior Wiesław , Feszler Ewa, Tomczuk Bernadeta, Kuprianowicz-Spirydonow Katarzyna, Breczko Marcin, Kopyciński Dariusz, Boruc Jakub, Telatycka Bożena , Malewska Urszula,

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl